MØLLERGRUPPEN GRI-INDEKS 2013
Global Reporting Initiative (GRI) er en nettverksbasert organisasjon som har vært sentral i utviklingen av verdens mest brukte rammeverk for bærekraftrapportering. GRI-retningslinjene inneholder prinsipper og indikatorer som organisasjoner kan bruke for å måle og rapportere økonomiske, miljømessige og sosiale resultater. Se globalreporting.org for mer informasjon om GRI.

Med utgangspunkt i MøllerGruppens grunnverdier bestreber vi oss daglig på å være oss vårt samfunnsansvar bevisst både forretningsmessig, sosialt og i forhold til miljøet. Konsernet har i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar som del av årsrapporten. Fra 2011 har vi rapportert i henhold til Global Reporting Initative (GRI) formatet.

MøllerGruppen GRI-indeks 2013

MøllerGruppen har for 2013 utarbeidet selskapets første Samfunnsansvarsrapport. Denne og selskapets øvrige rapporter finnes her på MøllerGruppens Årsrapportsenter.

Kontaktinformasjon
Paul Hegna
Direktør Kommunikasjon og Samfunnsansvar

Frysjaveien 31b                 | Tel:   + 47 24 03 33 00
Postboks 6671 Etterstad | Dir:    +47 24 03 33 31
N-0609 Oslo                      | Mob: +47 90 75 31 46