2013

2013 ble et godt år for MøllerGruppen med tidenes høyeste omsetning og et av de beste resultatene i historien - og vi lanserte vår aller første elbil. Bilvirksomheten hadde, til tross for et meget sterkt bilmarked i Norge, en resultatmessig tilbakegang fra 2012. Dette skyldes hard konkurranse med press på marginer og markedsandeler for nye biler, særlig i Norge. Sverige og Baltikum viste gledelig fremgang som følge av gode markedsprestasjoner fra våre forhandlere. Vår bilfinansieringsvirksomhet hadde historiens beste resultat som følge av meget høyt salg, en effektiv organisasjon, god rentenetto og lave tap.

Årsrapport MøllerGruppen

Årsrapport MøllerGruppen Bil

Årsrapport MøllerGruppen Eiendom

Samfunnsansvarsrapport MøllerGruppen

MøllerGruppen GRI-indeks 2013

2012

MøllerGruppen hadde et godt år i 2012. Konsernets omsetning økte med cirka 700 millioner kroner til 18,8 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 829 millioner kroner. Fremgangen skyldes både gode prestasjoner på flere områder og et generelt godt bilmarked. MøllerGruppen befestet i 2012 sin posisjon som Nordens største bilkonsern. Den internasjonale delen av virksomheten utgjør nær en fjerdedel av MøllerGruppens 3 600 medarbeidere og om lag 20 prosent av omsetningen i 2012.


Pressemelding om årsresultatene for 2012.

Årsrapport 2012 for MøllerGruppen.

GRI-rapportering for 2012.

 

2011

MøllerGruppen hadde i 2011 sitt beste år noen gang. Konsernets omsetning økte med 15,9 prosent til 18,1 milliarder kroner og MøllerGruppen er med dette Norden største bilvirksomhet. Resultat før skatt ble 924 millioner kroner mot 816 millioner i 2010, en økning på 13,2 prosent. Hovedårsaken til rekordresultatet og økningen i omsetningen er en sterk utvikling i nybilsalget i alle våre markeder samt oppkjøpet av Volkswagen- og Škoda-forhandlere i Estland.

Pressemelding om årsresultatene for 2011.

Årsrapport 2011 for MøllerGruppen.

GRI-rapportering for 2011.