MøllerGruppen GRI-INDEKS 2015
Global Reporting Initiative (GRI) er en nettverksbasert organisasjon som har vært sentral i utviklingen av verdens mest brukte rammeverk for bærekraftrapportering. GRI-retningslinjene inneholder prinsipper og indikatorer som organisasjoner kan bruke for å måle og rapportere økonomiske, miljømessige og sosiale resultater. Se globalreporting.org for mer informasjon om GRI.

Med utgangspunkt i MøllerGruppens grunnverdier bestreber vi oss daglig på å være vårt samfunnsansvar bevisst både forretningsmessig, sosialt og i forhold til miljøet. Konsernet har i flere år rapportert om miljø og samfunnsansvar som del av årsrapporten. Fra 2011 har vi rapportert i henhold til Global Reporting Initative (GRI) formatet.

MøllerGruppen GRI-indeks 2015

MøllerGruppen har for 2015 også utarbeidet selskapets tredje Samfunnsansvarsrapport. Denne og selskapets øvrige rapporter finnes på
www.moller.no/årsrapportsenter.

Kontaktinformasjon
Paul Hegna
Direktør Kommunikasjon og Samfunnsansvar
Mob: +47 90 75 31 46