2015

MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i 2015. Selskapet hadde en omsetning på 24,2 milliarder kroner i 2015, noe som er en vekst på 17 prosent målt mot 2014. Resultat før skatt ble 1,1 milliarder kroner. Det er en resultatforbedring på 64 prosent fra 2014.

 • Ny omsetningsrekord – over 24 milliarder kroner,
 • Vekst i samtlige selskaper
 • Svært gode økonomiske resultater – første gang over 1 milliard kroner
 • Fortsatt meget gode kundetilfredshetsmålinger
 • Første gang 50.000 registrerte biler i Norge
 • Brukte biler – økt omsetning og bedre marginer
 • Fortsatt vekst for Volkswagen Møller Bilfinans
 • Kraftig resultatfremgang i Sverige og Baltikum
 • Åpning av Møller Bil Oslo Vest
 • Åpning av bruktbilsenter i Asker/Bærum og Bergen
 • Salg av Møller Bil Fredrikstad og Møller Bil Rygge
 • Første bil solgt på internett
 • Første gang over 4.000 medarbeidere
 • «Dieselsaken» (EA 189-saken)


MøllerGruppens Årsrapport 2015


Samfunnsansvarsrapporten for 2015

2014

 • Ny omsetningsrekord – første gang over 20 milliarder kroner
 • Svært gode økonomiske resultater
 • Gode markedsprestasjoner 
                 - Volkswagen klart størst i Norge, Latvia og Litauen 
                 - Ledende på ladbare biler i Norge
                 - Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge – best i Europa
                 - Bra Audi- og Skoda-prestasjoner i et elbil «dominert» marked
 • Fortsatt meget gode kundetilfredshetsmålinger
 • Bra verkstedsomsetning
                  - Nesten 1 milliard i dele/tilbehørsomsetning Harald A. Møller
                  - Vekst i samtlige fem land
 • Fortsatt vekst for Volkswagen Møller Bilfinans
                  - Forvaltningskapital på 10,7 milliarder mot 9,5 milliarder i 2013

Årsrapport MøllerGruppen

Samfunnsansvarsrapport MøllerGruppen

MøllerGruppen GRI-rapport

2013

2013 ble et godt år for MøllerGruppen med tidenes høyeste omsetning og et av de beste resultatene i historien - og vi lanserte vår aller første elbil. Bilvirksomheten hadde, til tross for et meget sterkt bilmarked i Norge, en resultatmessig tilbakegang fra 2012. Dette skyldes hard konkurranse med press på marginer og markedsandeler for nye biler, særlig i Norge. Sverige og Baltikum viste gledelig fremgang som følge av gode markedsprestasjoner fra våre forhandlere. Vår bilfinansieringsvirksomhet hadde historiens beste resultat som følge av meget høyt salg, en effektiv organisasjon, god rentenetto og lave tap.

Årsrapport MøllerGruppen

Årsrapport MøllerGruppen Bil

Årsrapport MøllerGruppen Eiendom

Samfunnsansvarsrapport MøllerGruppen

MøllerGruppen GRI-indeks 2013

2012

MøllerGruppen hadde et godt år i 2012. Konsernets omsetning økte med cirka 700 millioner kroner til 18,8 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 829 millioner kroner. Fremgangen skyldes både gode prestasjoner på flere områder og et generelt godt bilmarked. MøllerGruppen befestet i 2012 sin posisjon som Nordens største bilkonsern. Den internasjonale delen av virksomheten utgjør nær en fjerdedel av MøllerGruppens 3 600 medarbeidere og om lag 20 prosent av omsetningen i 2012.


Pressemelding om årsresultatene for 2012.

Årsrapport 2012 for MøllerGruppen.

GRI-rapportering for 2012.

 

2011

MøllerGruppen hadde i 2011 sitt beste år noen gang. Konsernets omsetning økte med 15,9 prosent til 18,1 milliarder kroner og MøllerGruppen er med dette Norden største bilvirksomhet. Resultat før skatt ble 924 millioner kroner mot 816 millioner i 2010, en økning på 13,2 prosent. Hovedårsaken til rekordresultatet og økningen i omsetningen er en sterk utvikling i nybilsalget i alle våre markeder samt oppkjøpet av Volkswagen- og Škoda-forhandlere i Estland.

Pressemelding om årsresultatene for 2011.

Årsrapport 2011 for MøllerGruppen.

GRI-rapportering for 2011.