Børsmeldinger

Her finner du de siste børsmeldingene fra MøllerGruppen AS.

Oslo, 6. april 2017
MøllerGruppens Års- og Samfunnsansvarsrapport
MøllerGruppen publiserer i dag sin Års- og Samfunnsansvarsrapport for 2016. MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i historien og konsernet hadde i 2016 fremgang i alle markeder og styrket sin posisjon som lederen i det ladbare skiftet i bilbransjen.

MøllerGruppen fikk en omsetning på 26,4 milliarder kroner. 2016 ble det syvende år på rad med vekst og resultat før skatt ble nær 1,2 milliarder kroner. Det er en resultatforbedring på 7 prosent fra rekordåret 2015.

Rapporten består av en kombinert Års- og Samfunnsansvarsrapport. Etter å ha kommet med en egen rapport for samfunnsansvar i 2013, 2014 og 2015 er vi nå på vei mot en mer integrert form for rapportering der vårt arbeid med samfunnsansvar og dermed også rapporteringen skal være knyttet tettere til kjernevirksomheten. MøllerGruppens samfunnsrapportering for 2016 er basert på Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer for rapportering. MøllerGruppen planlegger å rapportere i henhold til GRI G4, nivå «Core» fra og med neste års rapport.

MøllerGruppen er også tilsluttet FN-initiativet Global Compact og knytter FNs bærekraftsmål til samfunnsrapportens hovedområder.

Rapporten finner på vårt Årsrapportsenter: http://moller.no/no/Om-oss/Arsrapporter

 

28.09.16. Pressemelding                                                                                                  
Terje Male ny konsernsjef i MøllerGruppen
Terje Male (52) er ansatt som ny konsernsjef i MøllerGruppen. Han er i dag adm. direktør i bilimportøren Harald A. Møller. Terje Male etterfølger Pål Syversen, som i sommer varslet at han ønsket avløsning etter 13 år som konsernsjef.

- Terje Male er en av bilbransjens dyktigste og mest erfarne ledere. Vi er svært glade for at han har sagt ja til å lede konsernet i en tid hvor bilindustrien står overfor gjennomgripende endringer, sier styreleder Harald Møller.

Den nye konsernsjefen har arbeidet i MøllerGruppen i 17 år, de siste fire som leder av importselskapet Harald A. Møller AS. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger i konsernet, innenfor både bilimport og forhandlerorganisasjonen. Male har hatt ansvar for virksomheter i Norge og Baltikum. Før han kom til MøllerGruppen hadde han i ti år ulike lederstillinger i Volvo. Male er handelsøkonom fra Handelsakademiet i Oslo og har mastergrad i markedsføring og finans.

- Terje Male kjenner organisasjonen og menneskene våre godt, og han nyter stor tillit både hos eierne og blant de ansatte. Like fullt er ansettelsen resultatet av en grundig prosess, der sterke kandidater både utenfra og fra egne rekker har konkurrert om jobben, sier Harald Møller.

- Min ambisjon er å skape nye kapitler i suksesshistorien MøllerGruppen. Selv om jeg som ny konsernsjef nok representerer kontinuitet, er det ikke tvil om at bilbransjen står overfor utfordringer som kanskje er de største noen gang, og som jeg ser frem til å løse sammen med en ekstremt dyktig organisasjon, sier Terje Male.

- Vi skal mestre tre dyptgående endringstrender på en gang: Bilindustrien står midt oppe i et enormt teknologiskift. I tillegg endrer digitaliseringen måten vår bransje fungerer på. Og ikke minst gjør den nye delingsøkonomien at forbrukerne i fremtiden vil organisere bilbruken på nye måter. Så min nye rolle innebærer både kontinuitet og fornyelse, sier MøllerGruppens påtroppende konsernsjef.

Terje Male tiltrer som konsernsjef i MøllerGruppen 1. januar 2017.

                                                               

Pressemelding
26. august 2016

Rekordhøyt salg og bransjeledende i digitale tjenester
På et pressemøte torsdag 25. august oppsummerte ledelsen i Harald A. Møller AS status for salg så langt i år og presenterte selskapets digitale satsning.
- Vi estimerer et totalmarked i Norge på 183.000 biler i 2016, fordelt på 150.000 personbiler og 33.000 lettere kjøretøyer, sa Terje Male, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Terje Male kunne fortelle om historisk god salgsutvikling så langt i år, med en økning på 4,3% i kontraktsinngangen mot 2015. Kontraktsbeholdningen er opp 6,8% mot fjoråret.

Bransjeledende i digitale kanaler
Leder for digitale tjenester, Tonje E. Bakke, presenterte de digitale prosjektene som alle er ledd i selskapets ambisjon om å være bransjeledende i digitale kanaler. I løpet av det siste året har digitalt salg blitt testet ut for Volkswagen, Audi og SKODA i Norge.

- Vi har pilotert fire modeller digitalt, og vi tror at omtrent 10% av bilsalget kan være digitalt i Norge, sa Tonje E. Bakke. Samtidig har våre piloter vist at samspillet med forhandlerne er helt avgjørende også i den digitale salgsprosessen.

Bakke fortalte også om appen «Mitt bilhold», som har hatt en såkalt «soft» introduksjon og så langt har blitt lastet ned av 22.000 brukere. Med den nye appen «Mitt bilhold» kan nå alle eiere av bilmerkene Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, SKODA og Audi få bilens servicehistorikk og tilgang til servicetjenester rett i lomma.

EA189
Arne Lyslo Kristiansen oppdaterte med siste status i EA189-saken. Fabrikkene har nå frigjort programvare for ca 40.000 biler på det norske markedet. Reparasjonsgraden er nå 75% på de første oppgraderingsbølgene.

- Vi er nå godt i gang med oppgraderingene og kaller inn kundene så snart programvare for de enkelte bilmodellene er klare. Vi forventer en oppslutning på 80-90% på første innkallingsrunde, sa Arne Lyslo Kristiansen, direktør for servicemarkedet i Harald A. Møller AS.

I løpet av 2016 vil en vesentlig del av det totale antall berørte biler være oppgradert. Oppgraderingene fortsetter inn i 2017.

 

Oslo, 17. desember 2015

Forventninger til totalmarkedet for nye biler i 2016
Den norske importøren av Volkswagen, Audi og Skoda - Harald A. Møller AS orienterer i dag media om sine forventninger til totalmarkedet for nye biler i 2016.

Importøren forventer et personbilmarked på 140.000 nye personbiler, hvor 17% er elektriske biler og opp mot 15% er ladbare hybrider.

For varebiler under 3,5 tonn har importøren en prognose på 30.000 biler.

 

Oslo, 28. september 2015
Økokrim undersøker Volkswagen-sak
Økokrim meldte i en pressemelding fredag 25.09.15 at de ønsker å åpne undersøkelsessak for å avklare om den såkalte Volkswagen-saken har konsekvenser for Norge eller ikke. 
- Vi har selv kontaktet Økokrim og andre organisasjoner som vi tror kan ha interesse av saken og informert at vi vil bistå med all tilgjengelig informasjon som vi har fra produsenten, sier administrerende direktør Terje Male hos Volkswagen-importøren Harald A. Møller AS.
Terje Male presiserer at ingen i den norske organisasjonen har gjort noe galt eller ulovlig, men kun forholdt seg til tilgjengelig informasjon som de har mottatt fra produsenten.


Oslo, 5. februar 2015

Dahle Gruppen kjøper Møller Bil Fredrikstad

Dahle Gruppen i Sarpsborg kjøper Møller Bil Fredrikstad og styrker dermed sin posisjon i bilmarkedet i Nedre Glommaregionen. Gruppen har etter kjøpet Volkswagen- og Audiforhandlere i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad.

- Dahles Auto har vært forhandler av Volkswagen siden 1948 og Audi fra 1974. Når vi nå har fått muligheten til å overta Møller Bil Fredrikstad, dreier det seg om bilmerker vi kjenner godt og er stolte av å representere. Vi er overbevist om at denne utvidelsen gir fordeler som kommer både kundene og oss til gode, sier eier og daglig leder Kristian Walstad i Dahle Gruppen.

I tillegg til Volkswagen- og Audi-forhandlerne i de tre byene eier Dahle Gruppen også Skoda- forhandlerne Dahles Auto Fredrikstad og Dahles Auto Sarpsborg.

- Dahle Gruppen er en av de bilforhandlerne vi har samarbeidet lengst med, og vi kjenner selskapet som profesjonelt, solid og langsiktig. Derfor er vi trygge på at både kunder og ansatte i Fredrikstad blir godt ivaretatt også i fremtiden, sier konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen. Selskapet har eid Fredrikstad-forhandleren siden 2005.

- Vår strategi er å skape sterke regionale forhandlere. Vi er opptatt av å ha et forhandlernett med størst mulig konkurransekraft, og derfor vil vi av og til foreta slike tilpasninger som dette salget representerer. Vi har både kjøpt og solgt forhandlere tidligere, og det kommer vi til å gjøre i fremtiden også, sier Pål Syversen.

Nærmere opplysninger ved konsernsjef Pål Syversen, MøllerGruppen, telefon 9008 6777, direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Paul Hegna, MøllerGruppen, telefon 9075 3146 eller daglig leder Kristian Walstad, Dahle Gruppen, telefon 9502 2208.

Om Dahle Gruppen
Dahle Gruppen eier bilforhandlere for Volkswagen, Audi og Skoda i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad. Gruppen driver også bilutleie- og eiendomsvirksomhet. Gruppen har en årlig omsetning på vel 400 millioner kroner og har om lag 100 medarbeidere før kjøp av Møller Bil Fredrikstad

Om MøllerGruppen
MøllerGruppen er Nordens største bilimport- og forhandlerkonsern. Gruppen er importør av Volkswagen, Audi og Skoda i Norge samt Volkswagen og Audi i de baltiske landene, og driver bilforhandlerkjeder i Norge, Sverige og Baltikum. MøllerGruppen har en årlig omsetning på 20 milliarder kroner og om lag 4.000 medarbeidere.

Om Møller Bil Fredrikstad
Møller Bil Fredrikstad er forhandler av Volkswagen og Audi i Fredrikstad og har 49 medarbeidere. I 2014 omsatt selskapet for 288 mill. kr og solgte 732 nye biler og 512 brukte biler.


(18.12.2014)
Børsmelding – totalmarked forventinger

Bilmarkedet
Det er registrert 137 168 nye personbiler i Norge pr. 15.desember 2014. Med en forventet normal månedsavslutning vil personbilmarkedet lande på 143 000 biler, av dette ca. 18 000 elektriske kjøretøy. Neste år forventer MøllerGruppen en stabil utvikling av markedet for biler uten elektrisk / delelektrisk drift, 125.000 personbiler. I tillegg forventer MøllerGruppen en vekst for ladbare biler fra om lag 18 000 biler til 25 000 biler. Totalt personbilmarked for 2015 er forventet til 150 000 biler (alle drivstoff)

Det er pr. 15. desember registrert totalt 28 081 nyttekjøretøy under 3,5 tonn. Med normal månedsavslutning vil nyttekjøretøymarkedet ende på i overkant av 30 000 biler. Neste år forventer MøllerGruppen et uendret nyttekjøretøy marked.

Markedsprestasjoner
MøllerGruppen representerer merkene Volkswagen, Skoda og Audi. Samlet for merkene forventes kun små endringer i MøllerGruppens markedspresentasjon for 2015.

For å se alle børsmeldinger, gå til Oslo Børs' meldingstjeneste newsweb.no

Gjeldsfinansiering

Oversikt over MøllerGruppens sertifikat- og obligasjonslån

Låneavtale  

Beløp         

Emisjonsramme Opptrekk  Forfall       
ISIN: NO 0001 0724198 Obligasjonslån MNOK 400 MNOK 600 26.11.14 26.11.19
Term sheet        
         

For å se selve låneavtalen kan du laste den ned som pdf ved å klikke på linken i tabellen.

Investorpresentasjon