Vår historie

I 1936 etablerte 41-åringen Harald Aars Møller Strømmen Auto og la med det grunnlaget for det som i løpet av 80 år har vokst til et av Nord-Europas ledende bilkonsern med over 4000 medarbeidere.

MøllerGruppens kjernevirksomhet er import, salg og service av de tre sterke merkevarene Volkswagen, Audi og Skoda. MøllerGruppens mål er å skape verdier for eiere, kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Helt siden Harald Aars Møller startet egen bilvirksomhet i 1936 har grunnverdiene Åpen og ærlig – Initiativrik – Omtenksom – Tydelig stått sentralt.  I årenes løp har MøllerGruppen solgt tilsammen 1 370 000 (2015) biler i Norge, Sverige og Baltikum. MøllerGruppen har i dag over 750 000 kunder som betjenes av til sammen 67 forhandlere i fem land. 

Utgangspunktet for virksomheten var kontrakten som eneforhandler for Dodge i Norge. I 1946 skiftet selskapet navn til Harald A. Møller A/S, og Volkswagen-importørkontrakten ble undertegnet i 1948. Audi ble en del av konsernet i 1974, og Škoda kom til i 1992. Parallelt med veksten i bilvirksomheten, ekspanderte konsernet inn i bil- og næringseiendom og finansielle investeringer.

Konsernet eies fortsatt av Møller-familien og grunnleggerens barnebarn, Harald Møller, er styreleder.

mollerarkivet.no
MøllerGruppens digitale bedriftshistoriske arkiv - mollerarkivet.no - ble lansert 24. mars 2015.

mollerarkivet.no inneholder over 13 000 bilder, 1 100 dokumenter, 50 filmer og også bøker fra Møller-historien. Innholdet er delt i tre kategorier: Bilder, videofilmer og dokumenter.

Mollerarkivet.no er et vindu inn i fortiden og gir et unikt innblikk i hvordan bilparken og hverdagen generelt i Norge var fra 30-tallet og helt frem til nå. Arkivet rommer bilder, videoer, kunde- og internmagasiner, årsrapporter og protokoller fra hele Møllers historie. Den strekker seg fra førkrigstiden med Dodge-import, til krigsdagene da firmaet livnærte seg på salg av vedgassgeneratorer, frem til Bobla tok over verden og førte Volkswagen - og MøllerGruppen - inn i den posisjonen de har i dag.

Søkeordet for alt historisk materiale er 'møllerhistorie'.

Mål og verdier

Fire verdier har helt siden selskapet ble grunnlagt vært plattformen for vår vekst, utvikling og vårt arbeid. Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere, og de er like relevante i Sverige, Estland, Litauen, Latvia som i Norge.

Det handler om å leve opp til grunnlegger Harald A. Møllers evig aktuelle motto: "Det gjelder å holde sin sti ren". Like viktig som å holde sin sti ren er det også å legge til rette for at det skal være morsomt, engasjerende og krevende å arbeide i MøllerGruppen. Verdigrunnlaget bidrar til gode holdninger og handlinger som gir positive opplevelser for både kolleger og kunder.  Møller-Gruppens fire grunnverdier er:

ÅPEN OG ÆRLIG
Åpenhet og ærlighet er grunnlaget for å bygge tillit til kunder og kolleger. Å si og stå for det man mener verdsettes høyt i MøllerGruppen. Det betyr også at vi skal være pålitelige, holde ord og respektere regelverk og avtaler.

TYDELIG
Tydelige roller med ansvar og myndighet er viktig for at vi skal nå våre mål. Tydelig kommunikasjon er viktig overfor både kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

INITIATIVRIK
I MøllerGruppen er det rom for å utfordre etablerte sannheter. Det er en forutsetning for at vi kan gå nye veier og være handlingsorienterte i forhold til å utvikle tidsriktige arbeidsprosesser. 

OMTENKSOM
Vi bryr oss om og tar vare på medarbeidere, medmennesker, kunder og miljø. MøllerGruppens mål er å være ivaretakende, inkluderende, raus, romslig, fleksibel og fordomsfri. Da skaper vi gode hverdager.


Helt siden Harald A. Møller etablerte selskapet i 1936 har vårt verdigrunnlag vært en bærebjelke i selskapet. Etter 80 år er verdiene fortsatt like aktuelle og viktige for oss.

Konsernledelsen

En av Nord-Europas ledende bilvirksomheter. MøllerGruppen er et familieeid konsern organisert i fem forretningsområder med Norge, Sverige og Baltikum som hovedmarkeder.

Konsernledelsen består av:

Terje Male
Konsernsjef (CEO)

Anna Nord Bjercke
Finansdirektør (CFO)

Ulf Tore Hekneby
Adm. direktør Harald A. Møller

Petter Hellman
Adm. direktør Møller Bil

Vidar Eriksen
Adm. direktør Volkswagen Møller Bilfinans

Rune Simensen
IT-direktør, Harald A. Møller AS 

Karoline Hoff
Chief Digital Officer

Håvard Andersen
Direktør Strategi og Forretningsutvikling

Paul Hegna
Direktør Konserninformasjon og Samfunn

Tryggve Magnussøn
Direktør HR

Styret

Styret i MøllerGruppen AS ledes av styreformann Harald Møller som i likhet med sine søsken Jon Morten Møller og Anne Catrine Møller er tredje generasjons eier av virksomheten.

Styret i MøllerGruppen AS består av:

Harald Møller
Styreleder og eier

Øyvind Schage Førde
Eier

Jon Morten Møller
Eier

Jacob Schram
Adm.direktør Statoil Fuel & Retail

Kristin S. Genton
CFO, Reitangruppen AS

Tellef Thorleifson
Grunnlegger og Partner, Northzone

Terje Male
Konsernsjef MøllerGruppen