Kontaktperson MøllerGruppen
Paul Hegna Direktør Konserninformasjon og Samfunn +4724033300 +4790753146

Last ned høyoppløselig

Pressemeldinger fra MøllerGruppen

31.10.2017

MøllerGruppen blir Møller Mobility Group

Morselskapet i Nordens ledende bilkonsern MøllerGruppen, skifter navn til Møller Mobility Group og forbereder seg på fremtidens kundebehov.

-Vi har valgt et nytt navn for en ny tid. Bilbransjen er i stor endring. Vi ser at digitalisering, urbanisering, bære­kraft og kunders behov for smarte mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av produkter og tjenester. Vi står overfor en transportrevolusjon. Det nye navnet signaliserer hva vi tenker om fremtiden, og det understreker samtidig vår tilhørighet i Møller-familien. I tillegg har vi nå fått et navn som gjenspeiler vårt internasjonale fotfeste, sier konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group.

Møller Mobility Group AS er morselskap for konsernet som har mer enn 4300 medarbeidere i Norge, Sverige og Baltikum. Med en totalomsetning på over 26 milliarder kroner er Møller Mobility Group et av Nord-Europas ledende bilkonsern. Konsernets virksomhet omfatter import, salg og finansiering av Volkswagen, Audi, Skoda, Seat og Volkswagen Nyttekjøretøy.

Navneendringen kommer i kjølvannet av en strategiprosess der ledelsen og Møller-familien i fellesskap har staket ut den fremtidige retningen for konsernet. En av grunnpilarene i den nye strategien er eiernes ambisjon om å møte nye kundebehov og samtidig løse samfunnsutfordringer innenfor blant annet mobilitet og miljø. Samtidig har det vært viktig å gjenspeile at strategien støtter opp under Volkswagen-konsernets ambisjon om å bli en verdensledende leverandør av bære­kraftig mobilitet.

11.08.2017

«Er det nok sol i Norge til dette da?»

- Jobben er kjempeinteressant og jeg møter mange interessante mennesker. Det blir mye snakk om miljø og det virker som de aller fleste ønsker seg en sterkere satsing på miljø, sier Michelle (25), en av de som betjener soltrærne og solkubene på Oslo S i sommer.

Det handler om elsykkelutleie på Oslo S og Aker Brygge. De fleste har vel fått med seg det nye, solbaserte, elsykkelkonseptet og at Oslo med det ble den første hovedstaden i Europa som kunne tilby innbyggere og turister elsyklene «Sunbike» ladet med solenergi.

Det er Møller-familien, gjennom sitt pilotprosjekt SunMobility, som ønsker å bidra til bedre, renere og grønnere fremkommelighet for Oslos beboere og turister.

- Dette er et prosjekt etter mitt hjerte. Jeg heier på alt som støtter byrådets ambisjon om et bilfritt sentrum, og det er jo fantastisk at næringslivet svarer på denne måten som Møller-familien her gjør, uttalte Oslo ordfører, Marianne Borgen, i forbindelse med lanseringen.

Gode sykler
Michelle trengte en sommerjobb, så jobben på finn.no og har jobbet som «sykkelutleier» siden åpningsdagen 7. juli.

- Vi har fått veldig positiv feedback på syklene, og hadde jeg hatt råd, ville jeg kjøpt en selv. Mange synes også det er positivt at MøllerGruppen er et av selskapene som står bak tilbudet, sier hun.

Michelle er her på sommerjobb, har gjort ferdig en Master i Entreprenørskap og Business Management fra London og bor til daglig i Köln med kjæresten. Og språkkunnskapene har hun fått god bruk for.

- Jeg snakker mest engelsk, men registrerer flest med adresse i Oslo. Det skyldes at mange nordmenn har med seg gjester. Jeg får selvsagt mange spørsmål om solenergi og solceller, om det er nok sol i Norge til dette da, og slikt, men vi begynner etter hvert å få dreisen på det og kan håndtere de fleste henvendelser. Jeg har lært mye om mennesker og om andre lands miljøperspektiv. De fleste liker jo å fortelle om hvordan det er der de kommer fra, egne erfaringer og slikt, smiler Michelle.

Og selv om utleiegraden kunne vært høyere, har hun også fått noen stamkunder.

-  Det er veldig hyggelig. Og det er få som kicker på prisen. Høyst uvitenskapelig: 97 % synes det er billig, sier hun. Prisen er 50 øre minuttet. Soltreet og solkuben på Aker Brygge tas ned til uka, men tilbudet på Oslo S står frem til 28. august.

-  Folk i byer lever sine liv på farten. De er mobile og tilgjengelige. Dette prosjektet gir innbyggerne et tilbud som gjør begge deler lettere. På våre installasjoner kan du leie elsykler, lade mobilen din og koble deg opp mot vårt gratis WiFi, forteller eier og daglig leder av Møller Signatur, Mari Schage Førde.

Og for de som lurer: Det er nok sol i Norge til dette!

http://sunmobility.no/

Fakta om elsykkelutleien på Oslo S og Aker Brygge:

  • Det er leid ut om lag 1200 sykler de første fire ukene. Det er stor variasjon i utleiegraden fra dag til dag. Godværsdager og helger utmerker seg som beste utleiedager.
  • Det er en økende grad av returnerende kunder og leieforholdene skjer ofte i grupper der leietiden ligger i overkant av to timer.
  • Det er en god spredning på tvers av kjønn og alder. De aller fleste er nordmenn, selv om kunder fra 40 nasjoner nå har prøvd syklene. Det har vært flest kunder mellom 20 og 30 år, men i tiårsintervallene rundt er nivået helt jevnt mellom yngre og eldre frem til de som er over 60. Da faller det til rundt det halve.
  • Blant de norske kundene er de fleste Oslo-innbyggere.Selv om utleiegraden er lav, er oppmerksomheten rundt konseptet svært høy. Det er en stor pågang av interesserte, både folk som generelt er interesserte, men også mulige kunder. Vi antar at over 5000 personer har vært innom og vurdert tilbudet i juli måned.
09.07.2017

Først i Europa med elsykkel på solenergi

Møller-familien, som står bak den tradisjonsrike bilimportøren MøllerGruppen, lanserer et nytt, solbasert, elsykkelkonsept. Oslo blir dermed første hovedstad i Europa som tilbyr innbyggere og turister elsykler ladet med solenergi.

Oslo ble nylig kåret til Europas miljøhovedstad. Nå ønsker Møller-familien gjennom sitt pilotprosjekt SunMobility å bidra til bedre, renere og grønnere fremkommelighet i byen for Oslos beboere og turister.

I et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune blir det mulig å leie elsykkelen «SunBike» som lades med solenergi. Syklene vil være utplassert ved såkalte solkuber, som er solcellestasjoner hvor el-sykler kan lades.

Lanseringen av pilotprosjektet fant sted i dag, og Oslos ordfører var den første som testet ut en SunBike. 

-    Dette er et prosjekt etter mitt hjerte. Jeg heier på alt som støtter byrådets ambisjon om et bilfritt sentrum, og det er jo fantastisk at næringslivet svarer på denne måten som Møller-familien her gjør, sier ordføreren.  

Konseptet består i tillegg av SunTree, som er solcelletrær for lading av både sykler, mobiltelefoner, elektrisk grill mm. Det vil bli plassert soltrær og solkuber på Aker Brygge og ved sentralstasjonen og soltrær i Frognerparken. Hvert tre kan fullade 400.000 mobiler i året. Hver kube kan fullade 10.000 elsykler.

-    Folk i byer lever sine liv på farten. De er mobile og tilgjengelige. Dette prosjektet gir innbyggerne et tilbud som gjør begge deler lettere. På våre installasjoner kan du leie elsykler, lade mobilen din og koble deg opp mot vårt gratis WiFi, forteller eier og styreleder Harald Møller.

SunMobility er i første omgang et pilotprosjekt som er utviklet i nært samarbeid med   arkitektfirmaet A-Lab, rådgivingsselskapet Multiconsult og sykkelimportøren Stian Sport.
Harald Møller forteller at dette bare er ett av mange initiativ som springer ut av Møller-familiens strategi for å utvikle innovative og lønnsomme forretningskonsepter som samtidig svarer på viktige samfunnsbehov knyttet til miljø, mobilitet og medmennesker.

-    Gjennom bilvirksomheten har vi løst transportbehov og drevet med mobilitet i mer enn 80 år. Det skal vi fortsette med, men vi står foran store endringer i kundenes atferd og behov. Vi må rett og slett forberede morgendagen. Akkurat som mobiltelefonen, så kommer bilene til å bli smarte. I fremtiden vil du få tilbud om parkering, lading og forslag til videre transport når du kjører inn i en bilfri by. Vi tror at kundene kommer til å kreve andre mobilitetsløsninger av oss enn bilen. Vi ønsker å bidra til en grønnere løsning. Derfor tar vi dette initiativet til SunMobility, sier Harald Møller.

Dersom pilotprosjektet er vellykket, er målet å utvide både konseptet og det geografiske nedslagsfeltet.

For mer informasjon:
www.sunmobility.no

Ring direktør kommunikasjon og samfunn Paul Hegna på 90 75 31 46 eller mail; paul.hegna@moller.no

21.06.2017

Går sammen om å løse Norges transport- og klimautfordring

I dag gikk det offisielle startskuddet for MobilityLab. Initiativetetableres gjennom et samarbeid mellom Startuplab og en rekke toneangivende næringslivsaktører. Målsettingen med prosjektet er å bidra til flere vekstkraftige teknologibedrifter som bidrar til løsninger på fremtidens formidable transportutfordringer. Dessuten å skape nye norske arbeidsplasser.

Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og må derfor gjennomføre en nødvendig og fremtidsrettet omstilling av transportsektoren for å få ned våre klimagassutslipp.

MobilityLab vil har som ambisjon å være en viktig arena for at vi skal lykkes på dette området. Samtidig vil prosjektet legge til rette for nye bedrifter, moderne arbeidsplasser og nye løsninger for mobilitet som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster.

MobilityLab skal være en del av StartupLab, som er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter.

- Dette er et enormt spennende prosjekt som absolutt kan være med på å skape fremtidens løsninger for hvordan vi forflytter mennesker og varer på en effektiv og miljøvennlig måte i Norge. Jeg har stor tro på at samspill mellom privat næringsliv, kloke gründere og det offentlige vil gi gode resultater. Det handler om å gjøre hverdagen enklere for mennesker og bedrifter, samtidig som vi møter fremtiden med moderne og gode løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.   

Både samferdselsministeren, initiativtakerne og støttespillerne var til stede for å markere lanseringen av prosjektet.

Sammen med StartupLab har MøllerGruppen og Aars gått sammen med Oslo Kommune, Posten, Telenor, If, NSB, Circle K og Transportøkonomisk Institutt. Alle partnerne er ledende innenfor sine sektorer.

Norge er unikt, vil utnytte det norske elbil-forspranget
Felles for aktørene bak initiativet er at de representerer virksomheter som ønsker å bidra til at det utvikles produkter og tjenester som skal løse mobilitetsutfordringene og kutte utslippene fra transportsektoren. Samtidig sitter de med viktige ressurser og kompetanse som kan være avgjørende for at et gründerprosjekt kan utvikles til å bli et kommersielt produkt som møter kundenes og samfunnets behov, samtidig som verdier og arbeidsplasser skapes.

- Stadig flere mennesker kommer sammen i stadig større byer verden over. Det skaper økt behov for mobilitet og transport av mennesker, varer og tjenester. Norge har blitt et foregangsland for elbiler, og Oslo har utmerket seg med sine miljøambisjoner. Derfor har vi et utmerket utgangspunkt som et idélaboratorium for å skape nye, fremtidsrettede mobilitetsløsninger, sier partner Per Einar Dybvik i StartupLab.

StartupLab er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter. Mer enn 80 bedrifter og 250 talentfulle gründere er samlet under samme tak i Forskningsparken i Oslo. MobilityLab skal støtte oppstartsselskaper som utvikler mobilitetsløsninger.

Både MøllerGruppen og eierselskapet Aars har stor tro på modellen, der næringslivet og gründermiljøene samarbeider om å skape nye løsninger for å dekke fremtidige transport- og mobilitetsbehov.

- Mobilitet har vært Møllerfamiliens kjernevirksomhet i mer enn 80 år. Bilbransjen står overfor store endringer i årene som kommer, og gjennom vårt eierskap i MøllerGruppen skal vi være med å prege utviklingen også i fremtiden. Det tror vi best kan skje ved at vi som eiere og MøllerGruppen som selskap alltid er på jakt etter nye og bedre løsninger for kundene, enten det er selvkjørende biler, bildelingstjenester eller mobilitetsløsninger som vi i dag rett og slett ikke kan forestille oss. Vi er spent på hva vi kommer til å få til sammen med MobilityLab, sier Harald Møller, styreleder og eier i MøllerGruppen og Aars.

12.06.2017

Petter Hellman ny administrerende direktør i Møller Bil

Petter Hellman (41) er ansatt i en nyopprettet stilling som administrerende direktør for MøllerGruppens samlede forhandlervirksomhet i Norge, Sverige og Baltikum.

MøllerGruppen er Nordens største bilorganisasjon med en samlet omsetning på over 26 milliarder kroner og totalt nær 4300 medarbeidere. Forhandlervirksomheten består i dag av totalt 68 forhandlere og over 3700 medarbeidere i Norge, Sverige og Baltikum.

Petter Hellman har opparbeidet seg tung faglig kompetanse og bred ledererfaring fra 11 år i ledende posisjoner i Orkla og har de siste fire årene vært CEO i Lilleborg. Før tiden i Orkla har Hellman arbeidet i Gresvig AS og A.T. Kearney, hvor han jobbet med flere, store detaljhandelskjeder. Han er utdannet ved Handelshøyskolen i Bergen og The Fuqua School of Business at Duke University i North Carolina.

- Bilindustrien står midt oppe i et enormt veiskille med teknologiskift, digitalisering og delingsøkonomi. Vi har derfor samlet all vår forhandlervirksomhet under en felles ledelse for å øke vår evne til raskere omstilling. Vi har gjennomført en svært grundig prosess, der sterke kandidater både fra egne rekker og utenfra har konkurrert om jobben, sier konsernsjef Terje Male i MøllerGruppen.

- Vi har sett etter en leder som setter retning, mobiliserer, leder endring og utvikler våre medarbeidere. Petter Hellman har lang erfaring fra forretnings-, organisasjonsutvikling og omstilling, med bakgrunn fra større kompliserte strukturer. Han er en god strateg med betydelig gjennomføringsevne og kan vise til svært gode resultater fra tidligere stillinger. Vi ser er svært tilfreds med å få med Petter Hellman på laget, sier Terje Male.

- MøllerGruppen har en utrolig sterk posisjon som en av de ledende bilorganisasjoner i Nord Europa. Stillingen som administrerende direktør i Møller Bil er blant de viktigste lederposisjonene i bilbransjen i Norden, og innebærer en betydelig utfordring med ansvar for 3700 kvalifiserte medarbeidere i en bransje i kraftig omstilling. Dette er en veldig spennende rolle som jeg ser frem til å ta fatt på, sier Petter Hellman.

Terje Male vil selv fungere som konstituert leder inntil Petter Hellman starter senest ved årsskiftet.

Fakta:
MøllerGruppen har til sammen 68 bilforhandlere i Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen. Møller Bil Norge er Norges største bilforhandlerkjede og har 42 bilforhandlere og 11 spesialiserte skadeverksteder spredt over hele landet. Møller Bil Sverige er Sveriges nest største Volkswagen-, Audi-, Škoda- og Seat-forhandlergruppering med til sammen 12 utsalgssteder i Midt Sverige. Møller Auto Baltic har 14 utsalgssteder i Estland, Latvia og Litauen.

04.05.2017

MøllerGruppen etablerer ny styringsmodell for forhandlervirksomheten

MøllerGruppen, som er en av Nord-Europas største bilforhandlerkjeder, etablerer ny styringsmodell for å skape en mer slagkraftig organisasjon.

Forhandlervirksomheten til MøllerGruppen består av 68 forhandlere, 14 spesialiserte skade- lakk sentre med over 3.700 medarbeidere i Norge, Sverige, Litauen, Latvia og Estland.

- Bilbransjen er under omstilling. Endringstakten er stor og krefter som digitalisering, elektrifisering, delingsøkonomi og på sikt selvkjørende biler, kommer til å endre bilbransjen.  MøllerGruppen har i dag en svært sterk posisjon, selskapet har hatt en enestående utvikling, og fremstår i dag som en av Nord-Europas klart ledende bildistributører. Skal vi fortsatt være best og størst i våre markeder må vi øke vår evne til raskere omstilling, sier konsernsjef i MøllerGruppen, Terje Male.

MøllerGruppen etablerer ny styringsmodell for forhandlervirksomheten for å skape større samhandling og utnytte synergier på tvers av alle fem land.

-Vi har nå etablert en overordnet ledelsesstruktur på tvers av Norge, Sverige og Baltikum. Det vil bli ansatt en adm. direktør for hele vår forhandlervirksomhet som vil ha ansvar for fem regioner og fellesfunksjoner innen områdene Bruktbil, Servicemarked, Eiendomsdrift- og forretningsutvikling, samt Markedsføring, sier Terje Male.

Fem nye regiondirektører
Under den nye administrerende direktøren, som ennå ikke er ansatt, vil det bli opprettet fem nye regiondirektørstillinger.

Kenneth Snarli (49) vil ha ansvar for region Midt-Norge og Nord-Vestlandet som består av Møller Bil-forhandlere i Hedmark, Oppland, Trøndelag, Molde og Ålesund. Kenneth Snarli startet sin karriere i MøllerGruppen i 1997 og har hatt flere sentrale lederstillinger og han kommer nå fra stillingen som daglig leder ved Møller Bil Oslo Vest.

Stein Are Olsen (42) vil ha ansvar for region Vest og Vestfold som består av Møller Bil-forhandlere i Bergen, Rogaland, Haugesund og Vestfold. Stein Are Olsen startet i MøllerGruppen i 2000 og kommer nå fra stillingen som daglig leder av Møller Bil Tønsberg og har tidligere vært blant annet direktør for Logistikk i Harald A. Møller AS.

Arne Lyslo Kristiansen (53) vil ha ansvar for alle Møller Bil-virksomheter i Stor-Oslo. Arne Lyslo Kristiansen kommer nå fra stillingen som direktør for Servicemarkedet i Harald A. Møller AS, en stilling han har hatt siden 2015. Han har tidligere hatt mange sentrale lederposisjoner i Bertel O. Steen.

Stein Ivan Solbakken (49) vil fortsatt ha ansvar for MøllerGruppens bilforhandlervirksomhet i Sverige som i dag består av 12 forhandler og mer enn 650 medarbeidere.

Pål Syversen (60) vil har ansvar for alle MøllerGruppens forhandlere i Litauen, Latvia og Estland som består av til sammen 14 forhandlere og 600 medarbeidere. Pål Syversen har tidligere vært konsernsjef i MøllerGruppen i perioden 2003 til 2016.

-Vi har engasjert rekrutteringsfirmaet Delphi Consulting for å bistå i utvelgelsen av ny administrerende direktør for vår forhandlervirksomhet, og både interne og eksterne kandidater vil bli vurdert, sier Terje Male.

Terje Male vil selv fungere som leder av Møller Bil retailvirksomhet inntil ny organisasjonsstruktur er på plass.

Økt fokus på brukte biler
Området brukte biler er et strategisk viktig forretningsområde for MøllerGruppen. Selskapet solgte mer enn 28 000 brukte biler i 2016, og forventer en kraftig vekst som et resultat av utviklingen i markedet som går fra å eie til å leie bil. MøllerGruppen har allerede etablert flere bruktbilsentre i de største byene og har også planer om å etablere flere.

Tore Nilsen Breen (53) er ansatt som programdirektør Brukte biler og vil ha ansvar for videreutvikling av Møller Bils bruktbilsatsning i alle fem land. Tore Nilsen Breen har hatt mange sentrale lederposisjoner i MøllerGruppen siden han ble ansatt i 1988. De siste to årene har han vært styreleder for flere Møller Bil-forhandlere.

-Vi er svært fornøyd med at vi har fått en så erfaren leder til å videreutvikle vår bruktbilsatsning. Tore Nilsen Breen vil sammen med Kjell Korsgård få ansvaret for bruktbilområdet for alle våre forhandlervirksomheter. Vi forventer store synergier og erfaringsutveksling på tvers av våre fem land, sier Terje Male.

MøllerGruppen gir flere ledere nye oppgaver

Flere ledere i MøllerGruppen får nye ansvarsområder. Endringene er i tråd med konsernets ønske om å skape en stadig mer handlekraftig og dynamisk organisasjon, blant annet ved at ledere jevnlig får nye oppgaver.

Knut Espen (58) er ansatt som programdirektør for Eiendomsdrift og forretningsutvikling i Møller Bils nye retail-organisasjon. Knut Espen har vært ansatt i MøllerGruppen siden 1983 og har hatt flere sentrale posisjoner hos importøren Harald A. Møller og i Møller Bil Norge.

Marius Misfjord (42) er ansatt som programdirektør for Servicemarkedstjenester i Møller Bil. Marius Misfjord har hatt flere sentrale lederjobber i MøllerGruppen siden han ble ansatt hos importøren Harald A. Møller AS i 2004.

Joachim Wahlstrøm (37 år) er ansatt som markedsdirektør i Møller Bil og vil ha ansvar for all markedsføring for Møller Bils 68 forhandlere. Han har det siste året vært markedssjef for Møller Bil Norge.

Håkon Fergestad (40) er ansatt som daglig leder av Møller Bil Oslo Vest for Volkswagen og Volkswagen Nyttekjørtøy og Trude Faye Lund (51) er ansatt som daglig leder for Møller Bil Oslo Vest for Audi.

-I etableringsfasen av Møller Bil sin forhandler på Lilleaker har det vært riktig med en samlet ledelse for Møller Bil Oslo Vest. Kennet Snarli har gjort en svært god jobb i Møller Bil Oslo Vest og vi er veldig glade for at han tar utfordringen som regiondirektør for Møller Bil.  Møller Bil Oslo Vest er en av Norges største forhandlere og det er nå naturlig å dele ansvaret for Volkswagen og Audi på to daglige ledere, sier Terje Male.

Håkon Fergestad ble ansatt i MøllerGruppen i 2004 og har siden 2013 vært ansvarlig for Volkswagen Nyttekjøretøy hos importøren Harald A. Møller. Trude Faye Lund har siden 2012 vært markedssjef Volkswagen, på Møller Bil Romerike.

Marte Johanne Helleland (37) har de siste fem årene vært daglig leder på Møller Bil Sandefjord. Hun blir ny daglig leder i Møller Bil Tønsberg. Marte Johanne Helleland har vært ansatt i MøllerGruppen siden 2005.

Elin Sinervo (35) er ansatt som direktør for Servicemarkedet hos Harald A. Møller AS og tar dermed over den største enheten hos importøren. Elin Sinervo har de siste to årene vært ansatt som salgssjef Deler og Tilbehør og har tidligere hatt flere andre lederstillinger siden hun ble ansatt i MøllerGruppen i 2008.

Håkon Wirak (49) er ansatt som direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy hos importøren. Håkon Wirak har mange års erfaring fra bilbransjen og kommer nå fra stillingen som salgssjef for Volkswagen hos importøren Harald A. Møller.

-Vi har lang erfaring med ledermobilitet i MøllerGruppen og vi er spesielt glade for at vi får til gode forflytninger mellom forhandler- og importørvirksomheten. Vi har denne gangen også klart å løfte flere interne kandidater og har i tillegg fått flere dyktige kvinnelige ledere i nye sentrale posisjoner, sier konsernsjef i MøllerGruppen, Terje Male.

Arbeidet med å finne ny daglig leder for Møller Bil Sandefjord, samt ny daglig leder for Møller Bil Trondheim, er startet og både interne og eksterne kandidater vil bli vurdert.

Erik Staavi (63) har, etter en svært lang karriere i MøllerGruppen, med mange sentrale lederposisjoner, valgt å avslutte sitt arbeidsforhold i MøllerGruppen. Erik Staavi har de siste årene vært styreleder for flere Møller Bil-forhandlere.

-Den nye styringsmodellen for forhandlervirksomheten innebærer at det blir endringer i hvordan vi organiserer styrelederfunksjonen hos forhandlerne. Vi skulle gjerne hatt med Erik Staavi de siste årene av hans yrkeskarriere, men har ikke klart å finne den rette plattformen for hans videre engasjement og aksepterer hans valg om å avslutte sitt arbeidsforhold hos oss. Vi takker Erik for mange år med stor innsats og vel utførte oppgaver, sier konsernsjef i MøllerGruppen, Terje Male.

 

05.04.2017

Anna Nord Bjercke (44) ny CFO i MøllerGruppen

Anna Nord Bjercke (44) er ansatt som ny CFO i MøllerGruppen. Hun kommer fra tilsvarende stilling i Norway Seafood Group AS.

– Bilindustrien står midt oppe i et enormt veiskille med teknologiskift, digitalisering og delingsøkonomi som det blir spennende å være med på. MøllerGruppen er svært godt posisjonert med sterke merkevarer, solid organisasjon og mange dyktige medarbeidere. Jeg gleder meg til å bli en del av MøllerGruppen, til å møte mine nye medarbeidere og til å ta fatt på arbeidsoppgavene i et av Norges mest spennende selskaper, sier Anna Nord Bjercke

Anna kommer fra stillingen som CFO i Norway Seafood Group AS. Hun har opparbeidet seg tung faglig kompetanse og bred ledererfaring også fra sine mange år i Statoil ASA og Svenska Statoil AB.

I Statoil-konsernet har Anna hatt flere sentrale lederstillinger innen finans og forretningsutvikling knyttet til detaljhandelsvirksomheten. Hun har også erfaring fra fornybar energi fra rollen som leder for bioenergi i konsernet, og har vært leder for Lean Procurement, med ansvar for å effektivisere konsernets innkjøpsfunksjon. Hun har sin Master of Science in Business Administration and Economics fra Universitetet i Linköping. 

– Vi er veldig fornøyde med å få Anna med på laget. Hun har den faglige tyngden som trengs til oppgaven, i tillegg er hun svært engasjert og har godt humør – noe som er viktig for oss i MøllerGruppen, sier Terje Male, konsernsjef i MøllerGruppen.

22.02.2017

Tidenes beste resultat for MøllerGruppen

MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i 2016. Konsernet hadde også i 2016 fremgang i alle markeder og styrket sin posisjon som lederen i det ladbare skiftet i bilbransjen.

- Vi har aldri solgt så mange biler som i 2016. I fjor importerte vi 61.161 nye biler.  74.771 nye- og brukte biler ble solgt gjennom våre egne Møller Bil-forhandlere, sier konsernsjef Terje Male.

MøllerGruppen fikk en omsetning på 26,4 milliarder kroner. 2016 ble det syvende år på rad med vekst og resultat før skatt ble nær 1,2 milliarder kroner. Det er en resultatforbedring på 7 prosent fra rekordåret 2015.

- Vi er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum, og har etablert oss som en av de største bilvirksomhetene i Nord-Europa. Det gode resultatet skyldes både generell markedsvekst og gode prestasjoner i hvert enkelt marked. Vi har mestret å øke omsetningen vår i alle sektorer; nye biler, brukte biler, reservedeler, tilbehør og verkstedtimer. Dette er en utvikling vi er svært tilfreds med sier Terje Male.

Importselskapet i Norge, Harald A. Møller, var den viktigste bidragsyteren til konsernets resultat. Selskapet fikk et resultat før skatt på 712 millioner kroner, en økning fra 589 millioner kroner fra året før.

Møller Bil Norge, som består av konsernets bilforhandlere her i landet, hadde også et meget sterkt resultat på 367 millioner kroner mot 417 millioner kroner i 2015. Resultatet i 2015 inneholdt en salgsgevinst på 55 millioner kroner. Sammenlignbart resultat er dermed noe bedre enn foregående år. 

Utviklingen i 2016 var spesielt positiv for finansieringsselskapet Volkswagen Møller Bilfinans som hadde sitt beste år noen gang i fjor, og fikk et resultat før skatt på 344 millioner kroner mot 228 millioner kroner i 2015. MøllerGruppen eier 49 prosent av finansieringsselskapet.

Konsernets utenlandske virksomhet hadde også en positiv utvikling og en fjerdedel av omsetningen er nå utenfor Norge. Resultatet i 2016 bekrefter at vår langsiktige internasjonale satsing er vellykket.

I Norge oppnådde MøllerGruppens bilmerker en samlet markedsandel på 26,5 prosent, som er en tangering av rekorden fra 2015. Volkswagen ble for ellevte år på rad Norges mest solgte bilmerke, med en andel på 17,2 prosent av personbilmarkedet og 28,2 prosent av markedet for nyttekjøretøyer.

Forventer store endringer

Flere dyptgående endringstrender påvirker bilbransjen, og vil trolig føre til er at forbrukerne i fremtiden vil organisere bilbruken på nye måter. 

- Digitalisering, krav til bærekraft og miljø, urbanisering, delingsøkonomi og kraftig fallende teknologikostnader er trender som hver og en har stor endringskraft. Når disse kreftene jobber sammen, blir de direkte disruptive. Samtidig endrer kjerneproduktet seg raskt. Bilene blir elektriske, en del av «internett of all things» og de blir – på sikt - selvkjørende. Dette er også med på å drive fram endringer, men bilen vil i fremtiden fortsatt være vårt viktigste transportmiddel, og vi skal offensivt forholde oss til de trendene som vil påvirke våre markeder, sier Terje Male.

Norge leder an det ladbare skiftet i Europa og i 2016 ble elektrisk bil nummer 100.000 passert. Salget av ladbare biler bidro til at nybilsalget ble det tredje beste bilsalget gjennom tidene i Norge.

- Volkswagen-konsernet er godt i gang med omstillingen til ladbare biler og vil lansere 30 nye elektriske modeller de neste ti årene. I fjor var halvparten av salget av Volkswagen personbiler i Norge ladbare biler, og markedet har respondert svært godt på ny teknologi, sier Terje Male. 

Markeds utsikter

Utsiktene for norsk økonomi er moderat positive for 2017. Arbeidsledigheten forventes å ha toppet ut i 2016, og med fortsatt lave renter ser bilmarkedet ut til å holde seg på et høyt nivå. MøllerGruppen forventer et personbilsalg på 150.000 personbiler og 33.000 varebiler i Norge i 2017, noe ned fra et meget sterkt marked i 2016. I Sverige forventes en liten nedgang i bilsalget fra fjorårets rekordhøye nivå, mens det i Baltikum er en forventning om en moderat videre vekst.

Nærmere opplysninger ved konsernsjef Terje Male, telefon 9091 9399 eller kommunikasjonsdirektør Paul Hegna, telefon 9075 3146.

11.01.2017

Møller Bil Motorsport med Audi RS 3 LMS

Møller Bil Motorsport fortsetter i det tyske langdistansemesterskapet VLN også i 2017, og er dermed klare for sin tiende sesong i mesterskapet som avholder alle sine løp på Nürburgring Nordschleife. I 2017-sesongen skal det norske racingteamet kjøre i den nye TCR-klassen med en helt ny fabrikkbygget Audi RS 3 LMS.

2016 ble en fantastisk sesong for Møller Bil Motorsport som på fem løp kjørte inn til tre seirer, en andreplass og en tredjeplass. Og nå er det klart at Møller Bil fortsetter satsingen med sitt eget racingteam, hvor Møller Bil-ansatte får være med som gjestemekanikere og hvor rundt 160 gjester fra Møller Bil og samarbeidspartnerne hvert år får seg en opplevelse for livet.

- Møller Bil Motorsport har vært en suksesshistorie i ni år, og vi ønsker å videreføre denne satsingen som gir en unik mulighet spesielt for både nye fagarbeidere og erfarne mekanikere til å oppleve teamarbeid i et profesjonelt racingmiljø. Spesielt spennende er det for de rundt 20 gjestemekanikerne som får lov til å være en del av racingteamet hvert år. Vi er heldige som har gode samarbeidspartnere med på laget og med så gode resultater som vi har hatt i år gleder vi oss stort til årets sesong, sier direktør i Møller Bil, Arne Lorvik. 

Ny bil og ny klasse
I år skal Møller Bil motorsport konkurrere i en helt ny klasse med ny bil. Bilen er en Audi RS 3 LMS, som ble vist frem for første gang under den internasjonale bilutstillingen i Paris i høst. Bilen blir bygget av Audi Sport, og er en offisiell del av Audi Sport Customer Racing.

Den nye racerbilen er basert på helt nye Audi RS 3 sedan, men har en toliters TFSI-motor på 330 hestekrefter og 410 Newtonmeter i dreiemoment. Bilen har forhjulstrekk, DSG-girkasse og veier 1160 kg.

Bilen er bygget etter det internasjonale TCR-reglementet, som nå brukes i en rekke forskjellige mesterskap verden over. Derfor skal Audi Sport å bygge flere titalls slike biler i løpet av 2017. Flere av disse er ventet å havne i VLN, hvor det i år blir en egen klasse for TCR-biler, sammen med de andre klassene som mesterskapet består av.

I tillegg til VLN finnes det egne TCR-klasser i land som Sverige (STCC), Italia, Portugal, Tyskland, Benelux, Kina, USA i tillegg til et internasjonalt mesterskap med løp over hele verden. Per i dag finnes det mer enn ti forskjellige bilmerker som har bygget biler etter TCR-reglementet, og det er ventet at dette blir en stor klasse i VLN i årets sesong.

Samme team som tidligere
Sjåfører blir som tidligere Håkon Schjærin fra Flisa, Atle Gulbrandsen fra Hamar og Kenneth Østvold fra Ottestad. I tillegg er Anders Lindstad fra Flisa med som reserve, og planen er at han også skal få prøve seg i løp slik som i 2016. Samtidig fortsetter det tekniske teamet med mekanikere fra ulike Møller Bil-forhandlere i Norge.

- Hele teamet har virkelig gjort en kjempejobb i 2016 og tatt enda et skritt i riktig retning. Jeg er utrolig glad og takknemlig for at Møller Bil ønsker å fortsette samarbeidet. Vi gleder oss allerede masse til sesongen 2017. Det er motiverende for hele teamet med en ny bil og ny klasse, og vi håper selvsagt vi skal klare å kjempe i toppen av denne klassen også, sier Håkon Schjærin.

Hvilke løp Møller Bil Motorsport skal kjøre, hvem som er med som samarbeidspartnere og den endelige dekoren på bilen vil bli offentliggjort nærmere sesongstart.

Bildetekst:
Bildet er en illustrasjon og de endelige fargene og samarbeidspartnere blir presentert nærmere sesongstart. (Fotomontasje: Christer GlaciusDesign Stormark)

--

For mer informasjon:
Arne Lorvik, 90848424
Håkon Schjærin, 900 20 965
www.mollerbil-motorsport.no

Følg oss på sosiale medier:
www.facebook.com/mollerbilmotorsport
www.twitter.com/mollerbilmsport
www.youtube.com/mollerbilmotorsport
www.flickr.com/mollerbilmotorsport 

For live resultater under løp:
Send en SMS med kodeordet ”TTLive” til 1930, eller last ned Møller Bil Motorsport sin app til din smarttelefon!
 
Bakgrunnsinfo:
Møller Bil Motorsport deltar i det tyske langdistansemesterskapet VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring ) som arrangerer alle sine løp på den 25 kilometer lange Nürburgring Nordschleife. Det norske racingteamet deltar med en Audi RS 3 LMS i klassen TCR. Sjåfører er Håkon Schjærin (KNA), Atle Gulbrandsen (KNA) og Kenneth Østvold (KNA), og mekanikerne kommer fra ulike Møller Bil verksteder i Norge. I tillegg til en fast stab av mekanikere fra Møller Bil, har teamet også noen helt nye gjestemekanikere på hvert løp som har blitt plukket ut fra ulike Møller Bil verksteder, og som får en unik erfaring og et minne for livet. Alle nye fagarbeidere som har vært lærlinger i Møller Bil, og som har fått fast ansettelse, får også en tur til Nürbugring med faglig innhold på verdens råeste racerbane. 

22.12.2016

Rekordår for Harald A. Møller AS med merkene Volkswagen, Audi, ŠKODA og Volkswagen Nyttekjøretøy

På et pressemøte torsdag 22. desember 2016 oppsummerte ledelsen i Harald A. Møller AS status for salget så langt i 2016 og orienterte om prognoser for 2017. Samtidig ble funnene fra en kundeundersøkelse om bruken av ladbare hybrider og siste status om EA189 dieselsaken også presentert.

Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Volkswagen kunne fortelle om historisk god salgsutvikling for Harald A. Møller AS så langt i år. - 2016 vil gå inn i historien som vårt aller beste salgsår noensinne. Med tanke på alle utfordringene vi stod midt oppe i høsten 2015, er dette en formidabel innsats av hele vår organisasjon. Ikke minst takker vi alle våre kunder for tilliten, sa Anita Svanes.

- Vi estimerer et totalmarked i Norge på 183.000 biler i 2017, fordelt på 150.000 personbiler og 33.000 lette nyttekjøretøy < 3,5 tonn, sa Anita Svanes.

Direktørene for Audi, ŠKODA, Volkswagen og Volkswagen Nyttekjøretøy oppsummerte status for sine merker og delte sine prognoser for det nye året.

- Norges største bilmerke, Volkswagen, beholder førsteplassen for 7. året på rad. Ulf Tore Hekneby sikter mot en markedsandel på 15% for 2017. Hekneby la til at andelen av ladbare biler for Volkswagen forventes å utgjøre over halvparten av volumet i 2017.

- Håkon R. Fergestad, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, kunne melde om et svært bra år i 2016 og går inn i 2017 med tidenes største ordrebank. - Vi planlegger å selge ca. 12.000 biler neste år, hvorav mellom 1.000 og 1.200 personbilregistrerte biler og i underkant av 100 busser og lastebiler, sa Fergestad. 

- Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Audi, melder at 2016 blir det nest beste året i historien for Audi i Norge. - Vi er stolte av at vi leverer på målsetningen om 7600 biler. Med et særdeles sterkt forhandlerapparat, og mange nye modeller i markedet, tar vi fatt på 2017 med et mål om å øke ytterligere til 7700 biler, sa Edvardsen-Eibak.

- Kai Robert Solheim, direktør for ŠKODA, sa at 2016 blir et rekordår for ŠKODA med ca. utleverte 7700 biler. -ŠKODA har et mål om 8600 nye ŠKODA og en markedsandel på 5,7 % for 2017, sa Solheim.

Rapport om ladbare hybrider

TNS Kantar har på oppdrag for Audi og Volkswagen gjennomført en kundeundersøkelse om bruk av ladbare hybrider for disse to merkene. Anders Hovde fra TNS Kantar oppsummerte funnene i undersøkelsen.

Noen av hovedfunnene:

  • 8 av 10 lader bilen en eller flere ganger i døgnet. Kun 3 % lader sjeldnere enn en gang i uken.
  • 8 av 10 hybridbileiere sier de er bevisst på å ha en økonomisk kjørestil.
  • 7 av 10 hybridbileiere sier at el-bil ikke er et alternativ.
  • 7 av 10 sier de fyller drivstoff kun en gang i måneden, eller sjeldnere.

Undersøkelsen viser med all tydelighet at ladbare hybridbiler har en svært positiv klima- og miljøeffekt.

EA189

Ulf Tore Hekneby, direktør for Volkswagen, oppdaterte med siste status i EA189-saken. Tyske veimyndigheter, KBA, har nå gitt godkjenninger for alle programvareoppdateringer for samtlige dieselmotorer.

Fabrikkene har nå frigjort programvare for i underkant av 100.000 biler på det norske markedet. Reparasjonsgraden er nå nærmere 80-90% på de første oppgraderingsbølgene.

- Vi er nå godt i gang med oppgraderingene og kaller inn kundene så snart programvare for de enkelte bilmodellene er klare. Vi er svært takknemlige for de gode tilbakemeldingene kundene har gitt etter oppgraderingen, og vi takker våre dyktige forhandlere for innsatsen.

1 2 3 4 5 6 > »