DSCF2430

Her finner du vår bærekraft-policy

Møller Mobility Group har etablert en felles bærekraftspolicy for hele konsernet. Denne definerer hva bærekraft betyr for konsernets virksomhet og tydeliggjør Møller Mobility Groups forpliktelser innenfor strategipilarene folk, forretning og bærekraft.

Møller Mobility Group har etablert en felles bærekraftspolicy for hele konsernet. Denne definerer hva bærekraft betyr for konsernets virksomhet og tydeliggjør Møller Mobility Groups forpliktelser innenfor strategipilarene folk, forretning og bærekraft.

Skal skape felles retning og forståelse

I MMG Green – Møller Mobility Groups tverrfaglige nettverk for ansatte som jobber direkte eller indirekte med klima og miljøspørsmål – tok i fjor initiativ til å få på plass en helhetlig bærekraftspolicy for konsernet.

Initiativet førte til en involverende prosess hvor en lettfattelig og retningsgivende policy er tatt frem, som er godt integrert med vår strategi «Dare to Move» og blant annet vår Code of Conduct. Bærekraftspolicyen er grundig gjennomgått og forankret både av konsernledelsen og styret i Møller Mobility Group.

Formålet med dokumentet er å skape en felles retning og forståelse for bærekraftsarbeidet i Møller Mobility Group, som definerer hva bærekraft betyr for vår virksomhet og tydeliggjør våre forpliktelser innenfor folk, forretning og bærekraft.

Bærekraftspolicyen skal gjøres kjent for alle ansatte, så vel som samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Hele dokumentet kan leses og lastes ned her.