500x383 Audi e tron S

Grønne lys hele veien for elbilen

Norge skal kutte utslippene fra transport med 50-55 prosent innen 2030. Da må det kuttes vesentlig i bruk av fossilt drivstoff – og elektrifisering er den naturlige nye hoveddrivkraften. Og vi er allerede på vei.

Norge skal kutte utslippene fra transport med 50-55 prosent innen 2030. Da må det kuttes vesentlig i bruk av fossilt drivstoff – og elektrifisering er den naturlige nye hoveddrivkraften. Og vi er allerede på vei.

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

«Det er et voksende mangfold av individorienterte forretningsmodeller skreddersydd for fleksibel deling av mobilitetstjenester. Digitale løsninger har gitt startskuddet til utviklingen av en rekke nyskapende tjenester som løsriver den enkeltes transportbehov fra nødvendigheten av å investere i sitt eget fremkomstmiddel. – Regjeringens ekspertutvalg for teknologi i fremtidens transportsystem»

Fra rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet»

Dette er i tråd med Møller Mobility Groups satsing på fremtidens mobilitet, hvor vi legger til rette for flere muligheter til mer bærekraftige transportløsninger.

2021 ble nok et suksessrikt år for elbilen. 64,5 prosent av personbilene som ble solgt i Norge i 2021 var elbiler, og for Møller Mobility Group var andelen hele 79 prosent - 10 prosent opp fra 2020. Det gir inspirasjon til å nå vårt mål om at vi fra 2025 ikke lenger skal selge personbiler som går på fossilt drivstoff.

Diskusjonene om elbil og miljøgevinst skaper mye engasjement, men elbilen er det mest miljø- og klimavennlige alternativet i et livsløpsperspektiv. Det handler ikke bare om utslipp, men også om energieffektivisering. Bilens energieffektivitet forteller hvor mye av drivstoffets energi som når helt frem til drivhjulene og som gir fremdrift.

Snart må vi venne oss til å ikke snakke om forbruk som liter pr mil, men om energiforbruk i kWh pr mil. Som eksempel kan vi sammenligne en dieseldrevet Golf og en e-Golf. Den konvensjonelle Golfen bruker 0,5 liter diesel pr mil, det tilsvarer 5 kWh/mil. En e-Golf trenger til sammenligning kun en fjerdedel; ca 1,25 kWh/ mil. Og når ladestrømmen kommer fra fornybare kilder blir argumentene for elbilen enda grønnere.

Dette er en av mange gode grunner til at Volkswagen-fabrikken satser elektrisk. Volkswagenfabrikkens strategi og satsinger blir lagt bredt merke til. Patrick Hummel, som leder European and US Auto & Mobility Research i den sveitsiske investeringsbanken UBS, gir føl gende analyse: «ID.3 viser at Volkswagen har utviklet en ren elektrisk plattform som er bane brytende. Dette gjør det mulig for konsernet å tilby attraktive elektriske kjøretøyer over hele produktspekteret. På dette grunnlaget forventer UBS at Volkswagen vil være en markedsleder for rene elektriske kjøretøy i årene som kommer».

Det viktigste målet er likevel en bærekraftig frem tid, hvor bilen – vel og merke den som ikke drives av fossilt drivstoff – fortsatt har en viktig rolle. En satsing på infrastruktur gir gevinster både for bil og menneske. World Economic Forum konstaterer at en investering på 6 milliarder euro i infrastruktur for lading av elbiler kan gi over 12 milliarder euro i helsegevinst på grunn av redusert forurensing.

Samtidig fremholder de at ved å integrere elbilen i byenes energisystem kan bilens batteri produsere strøm som et supplement til for eksempel sol og vindkraft. Dette er nok et bevis på at elbilen byr på en reise inn i en verden av nye, bærekraftige muligheter.

EN STYRT UTVIKLING

Elbilen får også god drivkraft av internasjonale og nasjonale mål om redusert utslipp. Norge og Møller Mobility Group har sluttet seg til Paris-avtalens mål.

Norge har fulgt opp med at mål om at alle nye biler skal ha nullutslipp i 2025, og er godt på vei. CO2-utslippet fra nye personbiler endte i 2021 på et rekordlavt nivå – 27 g/km. Samtidig er det fortsatt en vei å gå mot regjeringens mål om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Samtidig lanseres initiativ som gjør at Norge kan fortsette å være internasjonalt ledende på en grønnere bilpark; for eksempel rimeligere finansieringsvilkår – og i Oslo har byrådet gått inn for at hovedstaden skal ha utslippsfri trafikk innen 2030. Dette er i tråd med EUs taksonomi, som innføres 1. januar 2023, og som har satt mål om 100 utslippsfrie europeiske byer innen 2030.

I taksonomien settes det også krav til at det skal være minst 30 millioner null utslippsbiler på europeiske veier – og at automatisert mobilitet skal være innført i stor skala innen 2030.