Mobilitet

Mobilitet

Møller Mobility Group har som ambisjon å ta en sentral rolle innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter.

Møller Mobility Group har som ambisjon å ta en sentral rolle innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter.

Samfunns­engasjement

Gjennom selskapet Hyre er vi representert i et ledende miljø som jobber aktivt med å forme fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger. Mobilitet er en økende prioritet for byer som et resultat av at de må flytte et stadig økende antall mennesker og varer, samtidig som det aktivt jobbes for å redusere køer og forurensning. Videre ser vi at kundepreferanser endres. Utviklingen av nullutslippsteknologi, i kombinasjon med nye måter å organisere mobilitet og bilhold på, innebærer at bilbasert mobilitet kommer til å bli en viktig del av løsningen for å redusere fremtidige klimautslipp.

En viktig driver bak dette er klimamålene. Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og må derfor gjennomføre en nødvendig og fremtidsrettet omstilling av transportsektoren for å få ned våre klimagassutslipp. Enkelt sagt må vi bruke det vi har mye smartere enn vi gjør i dag. Derfor er nye og energieffektive mobilitetsløsninger også en del av vårt samfunnsoppdrag.

Gjøre ting på egen hånd og sammen med andre

I 2017 tok vi initiativ til å etablere MobilityLab i samarbeid med StartupLab og en rekke toneangivende næringslivsaktører. MobilityLab har som målsetting å bidra til flere vekstkraftige teknologibedrifter som bidrar til løsninger på fremtidens transportutfordringer, skape nye norske arbeidsplasser og nye løsninger for mobilitet som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Tilrettelegging for kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av nye og mer etablerte selskaper i mobilitetsindustrien er en viktig del av arbeidet

Se våre MOBILITY-filmer på YouTube

Bildeling

Hyre har etablert seg som en av de ledende bildelingstjenestene i det norske markedet og kunne i 2020 for første gang presentere et positivt resultat for selskapet som helhet, samt en firedobling av omsetningen sammenlignet med fjoråret.

I 2021 vokste omsetningen med 92 prosent, og antallet brukere ble mer enn doblet. I fjor var det over 107.000 brukere av tjenesten - og samtidig ble bilparken doblet.

Et solid og hardtarbeidende team, kontinuerlig fokus på å skape fornøyde kunder, samt en skalerbar teknologiplattform er blant de viktigste årsakene til de sterke resultatene, som er bedre enn opprinnelig forretningsplan.

I dag er Hyre etablert i Oslo, Bergen og Trondheim, og tilbyr et bredt utvalg av kjøretøy for å møte kundenes ulike og skiftende behov. Hyre leverer også bil som en tjeneste til kollektiv- og mobilitetsselskapet Kolumbus og Sola kommune som har tilgang til egne elektriske biler som deles mellom de ansatte i arbeidstiden. I 2020 ble tjenesten i Sola også tilgjengelig for kommunens innbyggere på kveldstid og i helger, som bidrar til at bilene blir enda bedre utnyttet – og at innbyggere uten egen bil har mulighet til å reservere og benytte seg av bil til en rimelig kostnad.

Bildeling blir stadig mer tilgjengelig, og vi ser en økende etterspørsel fra brukersiden. Nå står ekspansjon av tjenesten for tur, og først ut er Sverige og Danmark.

1000

I dag har Hyre omlag 1000 biler tilgjengelig, og bilparken er i rask vekst.

107.743

Antallet Hyre-brukere ble mer enn doblet fra 2020 til 2021 - fra 49.343 i 2020 til 107.743 i 2021.

Fabrikkens mobilitetsplaner

Volkswagen Group har vedtatt en strategi – «TOGETHER 2025» – som innebærer en offensiv satsing på nye mobilitetsløsninger, på tvers av alle merkene. Volkswagen-konsernet sier selv at dette er den største endringsprosessen i selskapets historie, med oppmerksomheten rettet mot å endre kjernevirksomheten og realisere potensialet i nye inntektsstrømmer. Volkswagen-konsernet har også etablert selskapet MOIA som skal utvikle mobilitetstjenester.

Møller Mobility Group Årsrapport 2021
Møller Mobility Group skal ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter.
Konsernledelsen