Code of conduct

Møller Mobility Group har utarbeidet en egen Code of Conduct for å tydeliggjøre våre forretningsetiske retningslinjer. Vi har også iverksatt interne prosesser for å spre budskapet og etablert tydelige rutiner rundt varsling.

Skaper et godt fundament

Møller Mobility Group er et tradisjonsrikt selskap. Vårt sterke fundament ble etablert i 1936 av vår grunnlegger, Harald Aars Møller. Kjernen i våre forretningsetiske retningslinjer bygger på hans leveregel: «Det gjelder å holde sin sti ren». Dette er en tidløs forventning til alle oss i Møller Mobility Group. Leveregelen danner utgangspunktet for våre grunnverdier som beskriver hvilke holdninger som skal kjennetegne Møller Mobility Group og hvordan vi jobber sammen for å bygge et verdifullt og givende fellesskap.

Grunnverdiene er:

• Åpen og ærlig
• Tydelig
• Initiativrik
• Omtenksom

Vår Code of Conduct tar oss videre fra grunnverdiene og over i den konkrete forretningsverdenen der alle medarbeiderne skal ha et likt grunnlag for å kunne gjøre trygge og riktige valg. Møller Mobility Group vokser og har virksomhet i fem land; Norge, Sverige, Estland, Litauen og Latvia. Det krever et godt fundament og daglig årvåkenhet og vår ambisjon er å være best og størst i våre markeder. Det skal vi oppnå gjennom hardt arbeid med høy grad av integritet og uten å utfordre etiske retningslinjer og god forretningsskikk. Det betyr at alle medarbeidere i vår organisasjon skal gjøre sitt beste for å ta beslutninger som er forsvarlige for Møller Mobility Group, kundene, samfunnet – og seg selv.

Vi har også sluttet oss til FNs Global Compact. Global Compact er FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. De baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon, som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

Etiske retningslinjer for leverandører