Møller Digital

Bilbransjen er i enorm endring. Derfor investerer vi tungt i digitalisering, produktutvikling og teknologiske tjenester for fremtidens kunder. Vi vil bygge fantastiske kundeopplevelser som begeistrer både våre kunder og ansatte. Vi har etablert produktteam, har fokus på kundereise og verdikjeden og vår arbeidsform forandres og forbedres. Vi har startet vår spennende transformasjonsreise – vil du være med?

Hvorfor velge oss?
Møller Digital AS er Møller Mobility Groups teknologileverandør og har ansvaret for å gjennomføre teknologimoderniseringen og den digitale transformasjonen i tett samarbeid med forretningsområdene. Vi leverer teknologitjenester til forhandlere og importører i fem land. I takt med økende digitalisering av bilbransjen leverer Møller Digital stadig nye digitale tjenester til Møller Mobility Groups sluttkunder.

Vi kan tilby spennende stillinger i Nord-Europas største bilorganisasjon. Du vil få ta del i den pågående digitaliseringen av bilbransjen, og tilegne deg kompetanse om å skape merverdi for kunder gjennom innovative løsninger og tjenester, hvor vi sammen skal skape og tilby de beste kundeopplevelsene i markedet. For å få det til trenger vi de rette menneskene som er klare for å ha det gøy og å bryne seg på utfordrende problemstillinger.

Vi er en organisasjon i stadig utvikling. Hvis du vil være med på denne endringsreisen, og bidra til å gjøre en reell forskjell i både selskapet og i bransjen, er dette stedet for deg.

Hva er vi opptatt av?
Vi er opptatt av menneskene våre, da det er de som gjør verdiskapning mulig. Vi har fokus på kompetanseutvikling, trivsel og å ha det gøy på jobb!
Vi kombinerer smidig og hypotesedrevet utvikling, er opptatt av lean innovasjon og design thinking samt er en gjeng som er oppriktig begeistret for teknologi og mulighetsrommet som ligger i fremtiden.

Fremtidens kundereiser og digital produkt- og tjenesteutvikling
Vi har rigget oss som en produktorganisasjon og skal levere basert på kunden og forretningens behov. Vi tror på brukerinvolvering og hyppig dialog for å verifisere at tjenestene vi leverer skaper reell verdi for våre brukere. Derfor har vi også et UX-team som jobber med å få innsikt og tegne ut våre nåværende og fremtidige kundereiser. De benytter metoder som Lean innovasjon og Design thinking i sin arbeidshverdag. Produktteamene våre skal være tverrfaglige med design, tech og forretningskompetanse!

Moderne og skalerbar plattform
For å møte fremtiden og være endringsdyktige trenger vi å bygge våre produkter og tjenester på en skalerbar og fleksibel teknologisk tjenesteplattform. Teknologimodernisering er et strategisk satsningsområde med fokus på skyløsninger, tjenesteorientering og modulære løsninger med kundeverdi. Vi vil i stor grad utnytte kapabiliteter i skyplattform samtidig som vi hensyntar vår legacyplattform on-prem som vil leve side om side en god stund til. Vi har en pragmatisk og verdidrevet tilnærming til tjenestekjøp vs. egenutvikling. Vårt tech-miljø er solid og har stort handlingsrom!

Datadrevet organisasjon
Vi ønsker at vår produkt- og tjenesteutvikling skal være drevet av innsikt- og ikke antagelser. Vi besitter store mengder av data, som vi kan benytte både i form av kvantitativ og kvalitativ analyse og derigjennom forbedre våre tjenester. Målet er å bruke dataene til en mer personifisert kommunikasjon med kundene våre, og som en viktig del av våre digitale produkter. Vi er godt i gang med å bygge en datadrevet organisasjon med høy kvalitet og struktur på våre data!