Harald A. Møller Kompetansesenter

Harald A. Møller Kompetansesenter på Lillestrøm er navnet på enheten for teknisk og ikke-teknisk opplæring.

I april 2018 ble alle opplæringsressursene i Møller Mobility Group samlet inn under en ledelse og avdeling. Den nye avdelingen heter Harald A. Møller Kompetansesenter, og er lokalisert sammen med Møller Logistikk i Leiraveien, Lillestrøm. Med å samle alle ressursene som jobber med opplæring og trening i Harald A. Møller, vil vi stå enda sterkere i utviklingen av området i forhold til endringene vi står overfor. Sammenslåingen vil også muliggjøre satsing på digital opplæring og utvikling av nye læringsmetoder for mer effektiv heving av kompetansen ute i kjedene.

Kompetansesenteret tilbyr syv treningsverksteder med tilhørende klasserom, samt ett enkeltstående klasserom. Senteret er ansvarlig for all opplæring i Norge som kreves fra merkene; Audi, Škoda, Volkswagen personbiler og Volkswagen nyttekjøretøy samt SEAT.

Når det gjelder kurs og opplæring for salg- og servicepersonell i 2018, ble 188 personer sertifisert på følgende fagområder:
40 stk kundemottakere (verksted og karosseri), 11 stk delemedarbeidere, 13 stk garantimedarbeidere, 7 stk Ledere i Bilskade og 19 stk servicemarkedssjefer
og delesjefer. 43 stk selgere totalt, alle merker, 31 stk bruktbilselgere og 24 stk selgerledere totalt, alle merker.
I 2018 utførte Salg og Service 2317 Training Man Day for denne gruppen.

Når det gjelder kurs og opplæring for teknisk personell i 2018, utførte Serviceskolen 3 968 Training Man Day.

Hypermoderne

Lokalene er lyse og moderne. Her er det lyst, godt med plass, moderne verktøy - alt tilrettelagt for effektiv læring. Harald A. Møller Kompetansesenter ligger i samme bygg som vårt hovedlager.

Serviceskolen hadde sin opprinnelse på begynnelsen av 1950-tallet som "Folkevogn Service-skole". Den gang drev vi opplæring på kun Volkswagen Boble og Volkswagen Transporter.