Medarbeidere

Møller Mobility Groups ambisjon er å være blant de beste arbeidsplassene i Norden og Baltikum – uavhengig av bransje. I 2019 ble Great Place to Work introdusert som et verktøy i hele organisasjonen. I 2020 hevet Møller Mobility Group seg på samtlige dimensjoner i GPTW-undersøkelsen sammenlignet med fjoråret, og i 2021 ble Møller Mobility Group sertifisert som Great Place to Work.

Fokus på folk

Vi er overbevist om at det viktigste grunnlaget vi har for å utvikle forretningen er å tilrettelegge for at folka våre trives og utvikler seg – som igjen leder til at vi har det moro på jobb. Enkelt sagt har vi fokus på «folk og forretning» – i den rekkefølgen.

I Møller Mobility Group vil vi skape en tillitsbasert kultur som legger grunnlaget for å utvikle bransjens fremste eksperter. De siste tre årene har vi samarbeidet tett med Great Place to Work for å få utvikle egen organisasjonskultur, og fokuset har gitt resultater. Høsten 2021 ble Møller Mobility Group sertifisert som Great Place to Work.

Ved utgangen av 2021 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet 4.358, en økning på 280 i løpet av året. Sverige hadde 648 medarbeidere, de tre landene i Baltikum til sammen 609 og Norge 3.101 medarbeidere.

Møller Mobility Group grunnverdier er sentrale i konsernets bedriftskultur og viktige veiledere for både ledere og medarbeidere i hvordan man skal behandle hverandre og kundene. Møller Mobility Group har også utarbeidet en egen Code of Conduct som tydeliggjør våre etiske grunnprinsipper og retningslinjer. Dette arbeidet har et kontinuerlig fokus.

5.101 Training Man Days (TMD), inkludert digitalt

Harald A. Møller Kompetansesenter ivaretar all trening basert på behov fra Volkswagen Group og de merker som er representert i Norge som Audi, ŠKODA, Volkswagen og Volkswagen Nyttekjøretøy, samt CUPRA og SEAT.

110 Lærlinger

Antall lærlinger ved Møller Bil Skolen ved årsskiftet (inntak 2020 og 2021). De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

Dare to Lead

Med utgangspunkt i lederforventningene, kart legging av beste praksis internt, samt forskning, analyser og trender, har vi høsten 2021 brukt tiden på å bygge et modulbasert lederutviklingsprogram, Dare to lead, som vi ruller ut på nyåret 2022. Dare to lead er et ledelses– og kulturprogram som har som ambisjon å istandsette organisasjonen til å levere på målene i strategien mot 2025, styrke enkeltledernes løfteevne, samt bygge en felles utviklingsorientert kultur.


Lederutvikling

Vår virksomhet er preget av mange operative enheter som i stor grad må drives som selvstendige resultatenheter og arbeidet med å utvikle våre ledere er derfor er høyt prioritert område. Møller Mobility Group har hatt fokus på å utvikle sine egne ledere i snart 30 år. Intern rekruttering og kompetanseoverføring mellom selskapene – spesielt mellom importør og forhandler – er viktige bærebjelker for selskapets vekst og utvikling.

Endring er den nye normalen. Derfor ble det i 2019 spesialsydd et program for endringsledelse: «Hva krever det av deg som leder og hva kreves for å få en gruppe mennesker til å bevege seg i samme retning?». Endringer kommer i større eller mindre skala, og i dagens omskiftelige arbeidsliv er evnen til å kunne til passe seg avgjørende for vår konkurransekraft.

Dette krever et fleksibelt lederskap, men også kompetansen til å jobbe systematisk. Programmet går over 4 moduler, basert på atferds økonomiske prinsipper, som tar for seg teoretisk kompetanse og konkrete verktøy for å jobbe med endringer har til nå blitt gjennomført for totalt 150 ledere i organisasjonen.

Harald A. Møller Kompetansesenter

Harald A. Møller Kompetansesenter ivaretar all trening basert på behov fra Volkswagen Group og de merker som er representert i Norge. I tillegg ivaretar Kompetansesenteret også videre opplæring utover dette i forhold til behovet som er i Norge. Avdelingen er lokalisert sammen med Møller Logistikk i Leiraveien, Lillestrøm. Kompetansesenteret tilbyr syv treningsverksteder med tilhørende klasserom, samt ett enkeltstående klasserom.

Covid-19 har preget kursvirksomheten i høy grad for 2020. I mange måneder har det ikke vært mulig - på grunn av nasjonale retningslinjer – å gjennomføre det antall kurs som vi hadde planlagt eller hadde behov for. Det har likevel blitt gjennomført noen driftskritiske kurs som innbefatter spesielt høyvoltutdanning, med tanke med den elbilbestanden som både har kommet og som forventes fremover. Vi har også prioritert basisopplæring av nye mekanikere, som gir grunnlag for videre utdanning innen de respektive merkene

Digitaliseringen har vært et viktig element, og i løpet av høsten 2020 har vi digitalisert over 1.000 Training Man Days (TMD).

For 2020 ble det gjennomført totalt 5.847 Training Man Days (TMD) (inkludert digitalt).

Ved utgangen av 2020 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet 4.078 - en nedgang på 204 i løpet av året.