Great Place to Work

Møller Mobility Groups ambisjon er å være blant de beste arbeidsplassene i Norden og Baltikum – uavhengig av bransje. I 2019 ble Great Place to Work introdusert som et verktøy i hele organisasjonen. I 2022 ble alle deler av vår virksomhet sertifisert, noe vi er svært godt fornøyd med.

Fokus på folk


110 Lærlinger

Antall lærlinger ved Møller Bil Skolen ved årsskiftet (inntak 2020 og 2021). De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

Dare to Lead

Med utgangspunkt i lederforventningene, kartlegging av beste praksis internt, samt forskning, analyser og trender, har vi lansert et modulbasert lederutviklingsprogram, Dare to lead. Dare to lead er et ledelses– og kulturprogram som har som ambisjon å istandsette organisasjonen til å levere på målene i strategien mot 2025, styrke enkeltledernes løfteevne, samt bygge en felles utviklingsorientert kultur. Nær 500 ledere skal gjennom programmet.

Harald A. Møller Kompetansesenter

Harald A. Møller Kompetansesenter ivaretar all trening basert på behov fra Volkswagen Group og de merker som er representert i Norge. I tillegg ivaretar kompetansesenteret også videre opplæring utover dette i forhold til behovet som er i Norge. Avdelingen er lokalisert sammen med Møller Logistikk i Leiraveien, Lillestrøm. Kompetansesenteret tilbyr syv treningsverksteder med tilhørende klasserom, samt ett enkeltstående klasserom.