Antallet bildelingskunder eksploderer

Mer enn 200 000 nordmenn er registrerte medlemmer av bildelingstjenester. Antallet vokser kraftig.

Frida Elise Pettersen har vært fast bruker av bildelingsappen Hyre i cirka ett år. Hun er kjempefornøyd med tjenesten og har aldri følt et savn etter å eie egen bil.

– Bil er en bruksgjenstand for meg. Jeg trenger den når jeg besøke familien i Sandefjord, skal frakte noe eller trenger å være et sted kjapt. Dessuten sparer jeg masse penger og bekymringer. Sånn som livssituasjonen min er nå, er jeg ikke i nærheten av å kjøpe min egen bil - selv om jeg kjører bil ofte.

Pettersen er en av mer enn 200 000 registrerte medlemmer som har lastet ned en bildelingsapp for å leie eller leie ut sin egen bil. Ved utgangen av 2018 var det til sammen 11 selskaper som tilbyr bildeling i Norge.

Dette framgår i en ny rapport utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt som også konkluderer med at bildelingsordninger er positivt for miljøet. Bildeling fører nemlig både til en reduksjon i antallet kjøretøy og som oftest også til en reduksjon i det totale antallet kjørte kilometer.

Fordi selv om mange av de som ikke hadde tilgang til bil før de startet med bildeling kjører mer enn før, oppveies dette av redusert kjøring blant brukere som hadde tilgang til et privat kjøretøy før de tok i bruk bildeling. Bruken av bil blant dem som tidligere ikke var bileiere er også betydelig mindre enn det den ville ha vært dersom de hadde kjøpt en bil.

Dyrt å eie

Markedssjef Jon Harald Ryste Rønning i bildelingstjenesten Hyre merker den sterke veksten i antall brukere. Han mener at enkelheten og tilgjengeligheten gjør at stadig flere nordmenn får øynene opp for bildeling.

- Hyre er en app som fungerer som en digital bilnøkkel. Du låser opp, starter bilen og betaler for leieperioden uten å måtte møte noen for å få overlevert en fysisk nøkkel.

Siden lanseringen i april 2018 har selskapet vokst taktfast og tilbyr i dag cirka 250 biler i Oslo. Ambisjonen er å bli Norges største og ledende bildelingstjeneste i løpet av kort tid.

- Utviklingen skjer med sjumilssteg. Trenden i Oslo og europeiske byer er at det blir stadig mindre attraktivt å eie egen bil. Færre og dyrere parkeringsplasser, vanskeligere fremkommelighet og bedre kollektivtilbud gjør regnestykket enkelt. Om du ikke trenger bilen til jobb daglig, er det store summer å spare på å bruke en bildelingstjeneste som Hyre de gangene du faktisk trenger bil, sier Rønning.

Han tror det er én hovedgrunn til at ikke enda flere nordmenn i byer og tettsteder har kvittet seg med bilen sin: Manglende erfaring.

-Over halvparten som prøver Hyre, blir regelmessige brukere. Vi er vant til å tenke at vi skal eie vår egen bil. Sånn er det ikke lenger. Bildelling er god økonomi og gir økt fleksibilitet. Du kan bruke en liten elbil til bykjøring, en SUV med firehjulstrekk til hytta eller varebil når du skal frakte noe stort.

Skal selge færre biler

Møller Mobility Group er det ledende bilkonsernet i Norden og står bak Hyre. Konsernet forbereder seg på å erstatte mer enn 30 prosent av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester, deriblant Hyre, innen 2030.

Ifølge konserndirektør Paul Hegna i Møller Mobility Group vil bildelingstjenester som Hyre gi bedre utnyttelse av den norske bilparken. Konsekvensen blir bedre luftkvalitet og bymiljø, samt færre biler i gatene.

- Vårt mål er at Hyre blir en ledende aktør i det nye digitale samfunnet der delingsøkonomi vil spille en viktig rolle. Da vil tjenesten snu opp ned på vår egen forretningsmodell. Det blir i så fall en utvikling Møller Mobility Group ønsker velkommen.

Kilde: Rapport fra Transportøkonomisk institutt om bildeling i Norge