Bøker til barn

Fornøyde samarbeidspartnere i Lønn som Fortjent-butikken i Fred Olsens gate i Oslo. Fra venstre Ane Kolberg og Eli Svardal fra Lønn som fortjent, til høyre Ann Christin Håland, Røde Kors
Fornøyde samarbeidspartnere i Lønn som Fortjent-butikken i Fred Olsens gate i Oslo. Fra venstre Ane Kolberg og Eli Svardal fra Lønn som fortjent, til høyre Ann Christin Håland, Røde Kors

Lønn som Fortjent i Kirkens Bymisjon var på jakt etter oppdrag. Ferie for Alle i Røde Kors trengte bøker til barn på ferie. Vi koblet dette sammen.

MøllerGruppen har samarbeidet med Røde kors og Kirkens Bymisjon siden 2007. På et møte der man diskuterte mulige nye samarbeidsformer dukket ideen opp om at den ene samarbeidspartneren faktisk kunne levere til den andre – så lenge dette var en del av avtalen vår med organisasjonene. Og arbeidet med å lage bøker til barn på Røde Kors-tilbudet Ferie for Alle har vært inspirerende, kan Ane Kolberg i Lønn som Fortjent fortelle. Hun er produktutvikler der de holder til rett ved Oslo Børs i Fred Olsensgate 3 B i Oslo, der de også har butikken sin.

- Ni stykker har arbeidet med denne leveransen på 1250 bøker i tre måneder, så dette har vært et stort oppdrag for oss. Bøkene er utviklet ut fra en opprinnelig skisse fra oss og senere spesiallaget slik Røde Kors ville ha dem, sier Ane.

- Her kan barna skrive om minner, skrive hilsener til hverandre og bøkene er årstidsuavhengige og kan brukes både inne og ute. Vi har vært opptatt av at dette skal være en god bok å bruke og å ha med tilbake fra oppholdet, sier Ann Christin Håland i Røde Kors.

- Dette har også vært viktig og inspirerende for våre folk som har jobbet med dette når de har visst at bøkene skal til barn fra familier som strever økonomisk, sier avdelingsleder Eli Svardal i Kirkens Bymisjon.

Med et antall på 1250 bøker har Ferie for Alle dekket så å si hele behovet for 2016.

- Vi i MøllerGruppen er stolte av samarbeidet med disse to flotte organisasjonene. Vi er også hele tiden på jakt etter å utvikle samarbeidet og når ideen dukket opp, syntes vi dette var en flott mulighet for å lage gevinst for alle parter. Våre medarbeidere er ellers med som frivillige på Ferie for Alle-opphold og vi har støttet virksomheten til Lønn som Fortjent ved å gi glassengler til våre medarbeidere og ved å kjøpe engler og dele disse ut til de som kjøper ny bil av oss, sier Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.

Ferie for alle
Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.
https://www.rodekors.no/ferieforalle

Lønn som Fortjent
Lønn som fortjent (LsF) er et arbeidstilbud som startet opp i 2004. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. LsF en arena der mennesker får oppleve verdien av lønnet arbeid.
http://www.bymisjon.no/lonnsomfortjent/

Inne i butikken
Inne i butikken
Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen. - Vi synes dette er en flott mulighet for å lage gevinst for alle parter.
Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen. - Vi synes dette er en flott mulighet for å lage gevinst for alle parter.