Enda mer grønn strøm i Volkswagens fabrikker

Volkswagen-fabrikken i Emden.
Volkswagen-fabrikken i Emden.

Volkswagen er på god vei mot å nå målet om CO2-nøytralitet i 2050. For 2020 har merket satt seg nye ambisiøse mål: Andel av fornybar energi i de eksterne strømforsyningene til fabrikkene skal økes betydelig, og kraftstasjonen i Wolfsburg bygges om til naturgass.

  • Volkswagen øker tilførselen av fornybar elektrisitet til sine fabrikker
  • Fabrikker med egen energiforsyning bygges om til naturgass

– Vi vil øke andelen av grønn energi i tilførselen til våre fabrikker betydelig i år, fra 70 til 90%, sier Andreas Tostmann, styremedlem med ansvar for produksjon og logistikk hos Volkswagen. I tillegg vil Volkswagen konsekvent benytte naturgass i egne energiforsyninger. Kraftverket i Wolfsburg bygges for eksempel om fra kull til gass.

Allerede i dag er strømtilførselen til Volkswagens 16 fabrikker over hele verden* basert på 70% fornybar energi. Selskapet har nå besluttet at denne andelen skal økes til 90% i løpet av 2020.

De første delene til et nytt, høyeffektivt varmekraftverk i Wolfsburg ble levert i forrige uke. Dermed er ombyggingen av energiforsyningen til Volkswagens hovedproduksjon i gang, og innen 2022 vil overgangen til naturgassdrift være fullført.

CO2-utslippene knyttet til elektrisitet og oppvarming ved fabrikken i Wolfsburg reduseres dermed med 60%, eller rundt 1,5 millioner tonn per år. Det tilsvarer utslippet fra ca. 870 000 privatbiler.

Med kraftverket i Wolfsburg yter Volkswagen også et langsiktig bidrag til nett- og energisystemstabiliteten i Tyskland.

* Kina er ikke inkludert