Fortsetter samarbeidet med Christian Radich

Christian Radich
Christian Radich

Helt siden 2000 har MøllerGruppen bidratt til å bevare norsk, maritim, kulturarv gjennom bruk og økonomisk støtte til fullriggeren Christian Radich. En ny tre års avtale ble tegnet i mars 2014.

Etter at Sjøforsvarets skoler sa opp avtalen med Christian Radich ble det jobbet intenst med å finne alternativ beskjeftigelse i vintermånedene. Dette er nå i orden. Fra og med september 2015 er Christian Radich skoleskip for elever på VG3, maritime fag og seiler nå med 66 elever og fem kadetter. I løpet av skoleåret vil de få full kompetanseutvikling i henhold til Sjøfartsdirektoratets minstekrav slik at de kan meldes opp til fagprøve i matrosfaget etter mai 2016. I sommersesongen vil driften av Christian Radich gå som vanlig med regatta, fjordturer, skoletokt og sommertokt. Med dette er det sikret helårsdrift for skuta.

- Det var helt avgjørende for Christian Radichs videre eksistens å finne en løsning der skuta fortsatt kunne være i sjøen hele året. Fullriggeren representerer en viktig del av norsk maritim historie og helårsdrift er viktig både for mannskapet på 30 og for vedlikeholdet av skuta, sier Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.

-Vi er svært glad for at Christian Radich igjen har kommet i bruk som skoleskip. Dette er i tråd med skutas opprinnelig ide og nå får 71 skoleungdommene sin utdannelse om bord. Våre medarbeidere vil fortsatt ha anledning til å delta på flere av seilasene og Christian Radich vil fortsatt være tilgjengelig for oss på 17. mai feiringen i Oslo, sier Paul Hegna.

- Da vi fikk vite at vinterdriften var over, måtte vi i løpet av et år finne alternativ beskjeftigelse for å unngå oppsigelser og bortfall av verdifull maritim kompetanse. Det ble et prosjekt med mange hindringer underveis, og humøret svingte fra fortvilelse til forsiktig optimisme. Da var det at MøllerGruppen kontaktet oss og fortalte at en ikke ubetydelig ekstra støtte kunne forventes dersom det ble drift som skoleskip vinterstid. Vi er veldig takknemlige for dette, sier direktør Einar Corwin i Stiftelsen Christian Radich.

Stiftelsens formål er å bevare Christian Radich for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært drive som skoleskip. I tillegg skal skipet kunne benyttes til andre formål, slik som seiltokt og charter, og kunne tjene som representant for sjøfartsnasjonen Norge. Totalt antall ansatte ombord på skuta er 30 personer.
http://www.radich.no/