Helelektrisk på årets Zerokonferanse

Volkswagen ID.3 1st på Zerokonferansen
Volkswagen ID.3 1st på Zerokonferansen

Zerokonferansen 2019 foregår i Oslo 6. og 7. november 2019. Harald A. Møller AS er en av hovedsamarbeidspartnerne for årets konferanse, og viser både den kommende Volkswagen ID.3 1ST, Volkswagen e-up! og den største varebilen Volkswagen e-Crafter.

Zerokonferansen er en av de viktigste møteplassene i Norge for organisasjoner, næringsliv og politikk. Harald A. Møller AS har i en årrekke vært med på Zerokonferansen som samarbeidspartner.

- Harald A. Møller AS er opptatt av å gå i front for å sikre at fremtidens mobilitet er bærekraftig og utslippsfri. Zerokonferansen er en viktig møteplass hvor vi kan synliggjøre mulighetene som ligger i omstillingen til nullutslippsløsninger for transportsektoren, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør, Harald A. Møller AS.

- Vi er stolte av at vi kan vise frem et utvalg helelektriske person- og varebiler, og dette er bare begynnelsen av hva vi kan vente oss. Frem til ambisjonen om kun salg av nullutslippsbiler i Norge i 2025 vil vi fra Harald A. Møller AS sin side komme med en lang rekke med helelektriske kjøretøy fra både Audi, SKODA, SEAT, Volkswagen og Volkswagen Nyttekjøretøy, sier Hekneby.

- For ZERO er det viktig å vise fram løsningene. Elektrifisering av transport er nøkkelen til å nå våre klimamål. Nye elbilmodeller viser at det er innen rekkevidde for personbil, og nye elektriske varebiler duger til mange formål. Elektrisk varedistribusjonen i byene bør bli første skritt mot utslippsfri varetransport i Norge, sier Marius Holm, daglig leder Zero.

Utstilte biler:

Volkswagen ID.3 1ST

Volkswagen ID.3 1ST er på Norgesturné og vises til deltakerne på konferansen. ID.3 1ST lanseres sommeren 2020. Dette er den første bilen fra Volkswagen som blir produsert med en karbonnøytral balanse gjennom hele forsyningskjeden. Bærekraft i praksis begynner allerede med batteriproduksjonen. Battericelleproduksjonen til ID.3 benytter utelukkende fornybar energi, akkurat som i komponentframstillingen, i byggingen av karosseriet, lakkeringen og sluttmonteringen av ID.3 i Zwickau-fabrikken.

Volkswagen e-up!

Det er flere elbilnyheter i vente for 2020, som illustreres ved e-up! som kommer med rekkevidde på opptil 258 km WLTP. Nye e-up! lanseres i Norge i starten av 2020.

Volkswagen e-Crafter

Posten var først norske e-Crafter kunde, og det er en av Postens postdistribusjonsbiler som stilles ut på Zerokonferansen. Volkswagen e-Crafter egner seg spesielt godt til transport i byer og kan hurtiglades. Den tilfredsstiller de nye kravene fra ENOVA for maksimal støtte på kroner 50.000.

Volkswagen Nyttekjøretøy stiller også to e-Crafter til disposisjon for Zerokonferansen for å bidra til nullutslippstransport til og fra konferansen.

For presseakkreditering til Zerokonferansen:

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBBXObYeKcbGQ8DrpbL3Xs1BLoNqZjKHMTx_153JQn3OXoPDAG-4a8SXDau4knDe93k5vZUj&ln=no