Høyt elbilsalg bidro til rekordomsetning for Møller Mobility Group

Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Møller Mobility Group leverte rekordomsetning og svært solide resultater i 2019. I år forventer konsernet at omlag 60 prosent av nybilmarkedet i Norge vil være elektrisk.

Konsernets samlede driftsinntekter i 2019 endte på 30,6 milliarder kroner og økte med 17 prosent fra året før. Resultatet før skatt ble 1031 millioner kroner mot 880 millioner kroner i 2018, og er det fjerde beste i konsernets historie.

- Til tross for fallende totalmarked for personbiler i Norge og lavere marginer for både nye og brukte biler, leverer vi solide resultater i mange deler av konsernet. Syv av de ti mest solgte personbilene i Norge i fjor var helelektriske, og vårt sterke salg av elbilmodeller som Audi e-tron og Volkswagen e-Golf bidro godt til fremgangen. I servicemarkedet har vi økt både omsetningen og effektiviteten. I tillegg hadde vi god vekst i Baltikum og en sterk årsavslutning i Sverige, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Elektrifiseringen fortsetter
Elbilenes andel av nybilsalget i konsernet økte fra 31 til 42 prosent i løpet av 2019, med Audi e-tron og Volkswagen e-Golf som de to mest solgte modellene. Vridningen i salg fra fossile til ladbare biler ventes fortsette med full kraft i Norge, og Møller Mobility Group anslår at 60 prosent av nybilmarkedet vil bli elektrisk i 2020.

Tar markedsandeler
I Norge, som står for omkring tre firedeler av Møller Mobility Groups virksomhet, ble det registrert 44.444 biler for konsernets merker. Dette er 1.244 flere enn året før. Både Audi, Seat og Volkswagen Nyttekjøretøy tar markedsandeler, mens Volkswagen ble Norges mest kjøpte personbil for 10. året på rad. Den sterke veksten fortsatte i de baltiske landene, og i Sverige steg det totale bilsalget i underkant av 1 prosent.

- Vi ser at nye kunder stiller krav og i økende grad etterspør bærekraftige produkter. Audi e-tron ble tatt godt imot av norske bilkjøpere i fjor, og verdenslansering av Volkswagen ID.3 markerer starten på Volkswagens-konsernet omfattende elbiloffensiv. Bilen blir den første som er karbonnøytral gjennom både produksjon og livsløp, sier Petter Hellman.

Nye utslippsregler ga større varelager
Lageret av brukte biler er lavt som følge av målrettede tiltak, mens nybillageret er 755 millioner kroner høyere enn i fjor. Lageret av el-biler økte kraftig mot slutten av året som en følge av nye EU-regler knyttet til CO2-utslipp fra 1. januar 2020. Dermed var kapitalbindingen betydelig høyere per 31. desember 2019 enn ved utgangen av 2018, og netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2019 utgjorde 1.470 millioner kroner mot 564 millioner kroner på samme tid året før. Varelageret forventes redusert gjennom første halvår 2020, men svingningene i arbeidskapitalen ventes å være stor de kommende årene på grunn av omleggingen til elektriske biler.

For å optimalisere egenkapitalen gjennom året, deler Møller Mobility Group ut utbytte hvert tertial. Per annet tertial var det utbetalt et samlet utbytte på 350 millioner kroner for 2019, i tillegg til 313 millioner kroner relatert til 2018-regnskapet. Som følge av det høye nybillageret ved årsskiftet er det ikke foreslått ytterligere utbytte ved utgangen av 2019. Soliditeten er god, og egenkapitalandelen ved årsslutt var 38 prosent.

Solid i importvirksomheten
Forretningsområdet Bilimport, bestående av Harald A. Møller AS og Moller Baltic Import, økte sitt resultat før skatt til 963 millioner kroner fra 658 millioner året før. Harald A. Møller utgjør hoveddelen av importvirksomheten og oppnådde rekordhøye 869 millioner kroner i 2019 mot 629 millioner kroner i 2018, hovedsakelig som et resultat av omsetningsveksten på 26 prosent i 2019, ledet an av Audi og Volkswagen Nyttekjøretøy. Også i den baltiske importvirksomheten ble resultatet rekordsterkt med 95 millioner kroner, mot 29 millioner kroner i 2018. Underliggende drift er allikevel på nivå med året før, ettersom 2018 inkluderte tap etter skader fra en haglstorm, mens 2019 inkluderer forsikringsoppgjøret knyttet til samme hendelse.

Fremgang også i forhandlerleddet
Forretningsområdet Bilforhandlere, bestående av Møller Bil med datterselskaper i Norge, Sverige og Baltikum, hadde et samlet resultat før skatt på 265 millioner kroner, opp fra 249 millioner kroner i 2018. Konsernets egne forhandlere i Norge bedret sitt resultat til 217 millioner kroner fra 180 millioner kroner året før. Høyere nybilsalg og økt omsetning og effektivitet i servicemarkedet bidro sterkt, mens en sterk økning i avsetningene til gjenkjøpsforpliktelser trekker resultatet ned. Underliggende drift i Norge er dermed bedre enn resultatregnskapet viser. Sverige hadde et rekordsterkt resultat på 103 millioner kroner, mot 71 millioner kroner i 2018, med 9 prosent omsetningsøkning og bedre bruttofortjeneste. Også Baltikum oppnådde et all time high resultat på 54 millioner kroner mot 46 millioner kroner i 2018, som følge av bedret omsetning på alle områder.

Godt resultat for bilfinansiering, men lavere finansieringsgrad
Forretningsområdet Bilfinansiering består av konsernets 49 prosent eierandel i Volkswagen Møller Bilfinans som tilbyr låne- og leasingfinansiering av bilkjøp. Konsernets andel av resultatet etter skatt utgjorde 118 millioner kroner i 2019 mot 127 millioner kroner i 2018. Finansieringsgraden for nye biler er redusert fra 44 prosent i 2018 til 38 prosent i 2019, mye på grunn av lavere leasingandel for elektriske biler, men delvis kompensert av en høyere låneandel. Finansieringsgraden for brukte biler er stabil på 32 prosent. Rentemarginene er noe fallende, mens økt forvaltningsportefølje og kostnadsreduksjoner bidro til det gode resultatet.

Investerer i «utenforskapet»
Møller-familien har sammen med sine medarbeidere valgt å engasjere seg i å bidra til å løse en av de viktigste samfunnsutfordringene vi står overfor; få mennesker som står utenfor arbeidslivet i jobb. Gjennom Møller Medvind investerer Møller-familien for å trene opp og ansette et betydelig antall medarbeidere som skal jobbe med klargjøring av bruktbiler. Ambisjonen er å skape faste, hele stillinger og lønnsomme arbeidsplasser for denne gruppen og klargjøre inntil 6000 biler årlig i Oslo.

- Gjennom et strategisk samarbeid med NAV har Møller Medvind utviklet en modell hvor vi skal ta vår del av dugnaden som er nødvendig for at unge med hull i CV’en får muligheten til å skaffe seg fast arbeid. Møller Medvind er fortsatt i en tidlig fase av dette arbeidet, men resultatene så langt er lovende, sier Petter Hellman.

Skal vokse med nye tjenester
Møller Mobility Group er Nordens største bilkonsern og har klare ambisjoner om en ytterligere styrking av posisjonen som ledende mobilitetsaktør i årene som kommer. I Norge har konsernet inntatt en ledende mobilitetsposisjon gjennom oppbygningen av bildelingsplattformen Hyre og investeringen i mikromobilitetsmiljøet Urban Infrastructure Partner (UIP).

For 2020 forventer Møller Mobility Group fortsatt et relativt stabilt totalmarked med et personbilsalg på 150.000 personbiler og 36.000 varebiler i Norge i 2020.

- Vridningen i salg fra fossile til ladbare biler ventes fortsette med full kraft i Norge. Vi er godt posisjonert med våre merker og vi forventer at over 60 prosent av våre personbiler vil ha elektrisk drivlinje. Samtidig ventes ytterligere økt konkurranse i el-bilsegmentet, noe som kan påvirke prisbildet både for nye og brukte biler, og det råder fortsatt noe usikkerhet rundt viktige rammebetingelser som ligger utenfor det vi kan påvirke, sier Petter Hellman.