MENTOR nominert til Sponsor- og Eventprisen 2016

MENTOR-samarbeid Åsne Havnelid, Generalsekretær i Norges Røde Kors og Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.
MENTOR-samarbeid Åsne Havnelid, Generalsekretær i Norges Røde Kors og Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.

MENTOR er et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og MøllerGruppen der ungdom mellom 13 og 19 år som står i fare for å falle fra i skoleløpet, tilbys en trygg, positiv og omgjengelig voksenperson som møter ungdommen på fritiden sin. Prosjektet er nominert i kategorien Årets Samfunnsengasjement.

Hovedmålsettingen til prosjektet er å gi utsatt ungdom en mulighet til å forme en meningsfull hverdag, og ta i bruk og videreutvikle sine ressurser og egenskaper på egne premisser. Som mentor er man til stede for enkeltungdom som står i fare for å falle fra i skoleløpet, eller som har behov for en voksen støttespiller i livet. Gjennom mentorrollen vil man også kunne bidra til at ungdom opplever mestring og stolthet, tar gode valg for eget liv og blir motivert for videre utdanning og arbeidsliv. MENTOR kan være en viktig støtte i en sårbar livsfase og svært avgjørende for de ungdommene det gjelder.

- Pilotprosjektet MENTOR, som vi har startet opp sammen med MøllerGruppen, er et spennende og viktig prosjekt hvor vi fanger opp ungdom som står i fare for å falle ut av skolen. MøllerGruppens bidrag, både i ressurs- og referansegruppen hvor de har delt sin kunnskap og kompetanse, og i rekrutteringen av mentorer, har vært avgjørende for prosjektet, sier Åsne Havnelid, Generalsekretær i Norges Røde Kors.

- MøllerGruppen tar et tydelig samfunnsansvar. Samarbeidet med MøllerGruppen sikrer kompetanse, frivillighet, og bærekraft i et prosjekt som kan utgjøre en stor forskjell for sårbare ungdommer. MENTOR er et svært godt eksempel på et strategisk samarbeid mellom næringslivet og frivillig sektor for å møte samfunnsutfordringen knyttet til skolefrafall, avslutter Havnelid.

- Det er veldig hyggelig at MENTOR-ordningen blir nominert i tøff konkurranse fra rekordmange søkere. Vi er stolte av dette prosjektet, av medarbeiderne våre som engasjerer seg, av et godt samarbeid med Røde Kors, men først og fremst fordi dette virkelig betyr noe positivt for de ungdommene som står i fare for å falle fra i skoleløpet og trenger en god voksenperson i livet sitt, sier Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.

MøllerGruppen støtter prosjektet økonomisk, rekrutterer aktuelle mentorer fra sitt lederkandidatprogram, og fra organisasjonen for øvrig, og bidrar med sin kompetanse inn i prosjekts ressurs- og referansegruppe. Røde Kors står for den øvrige rekrutteringen til- og organiseringen av aktiviteten.

Vinnerne bekjentgjøres 19. januar.

Les også sak hos Røde Kors