Møller Bil styrker sin posisjon i Hedmark

Med dette kjøpet forsterker vi Møller Bils posisjon på Hamar, sier regiondirektør Kenneth Snarli, Møller Bil.
Med dette kjøpet forsterker vi Møller Bils posisjon på Hamar, sier regiondirektør Kenneth Snarli, Møller Bil.

Møller Bil har inngått intensjonsavtale med eierne av Hamjern Bil AS om kjøp av SKODA forhandleren med tilhørende selskaper. Partene tar sikte på at overtagelsen skjer 1. januar 2019.

- Møller Mobility Group og Volkswagen konsernets strategi, er å skape sterke regionale forhandlere og et forhandlernett med størst mulig konkurransekraft. Møller Bil er allerede godt representert i distriktet, så for oss var det naturlig å kjøpe Hamjern Bil når denne muligheten bød seg, sier regiondirektør i Møller Bil, Kenneth Snarli.

- Hamjern Bil er en velrenommert og veldrevet SKODA-forhandler med røtter tilbake til 1997. Selskapet har mange dyktige medarbeidere og en sterk markedsposisjon for SKODA på Hamar. Med dette kjøpet forsterker vi Møller Bils posisjon på Hamar, sier Kenneth Snarli.

- I 2016 etablerte vi oss i helt nytt moderne SKODA-senter. Vi har siden åpningen hatt god vekst og fornøyde kunder. Selskapet har nå 24 dyktige og godt motiverte medarbeidere som er en vesentlig årsak til selskapets fremgang de seneste årene. For oss var tiden moden for å finne nye eiere til virksomheten, og vi er tilfreds med avtalen som er inngått med Møller Bil. Vi er trygge på at både kunder og ansatte blir godt ivaretatt, sier styreleder og eier Harald Rune Øyhovden.

- Med den løsningen vi nå får på plass, kan organisasjonens engasjement og kvaliteter kobles med Møller Bils ønske om å styrke sin markedsposisjon for Skoda i distriktet. Det gir de beste forutsetninger for en fortsatt fremgang for virksomheten, sier Harald Rune Øyhovden.