Møller Bil styrker sin posisjon i Trøndelag

Konsernssjef i MøllerGruppen, Pål Syversen
Konsernssjef i MøllerGruppen, Pål Syversen

Møller Bil har inngått intensjonsavtale med eierne av Orkdal Bil om kjøp av Volkswagen- og Skoda- forhandleren Orkdal Bil med tilhørende selskaper. Partene tar sikte på at overtagelsen gjennomføres i løpet av 3. kvartal 2016.

«Volkswagen-fabrikkens og MøllerGruppens strategi er å skape sterke regionale forhandlere og et forhandlernett med størst mulig konkurransekraft. Møller Bil er allerede godt representert i Trondheim-regionen, så for oss var det naturlig å kjøpe Orkdal Bil når denne muligheten bød seg», sier konsernssjef i MøllerGruppen, Pål Syversen.

«Orkdal Bil er et velrenommert og veldrevet selskap med røtter tilbake til 1987. Selskapet har mange dyktige medarbeidere og en sterk markedsposisjon i Orkdal og Bjugn. Med dette kjøpet forsterker vi Møller Bils posisjon i Trøndelag», sier Pål Syversen.

«Orkdal Bil har gjennom flere år hatt gode resultater og fornøyde kunder. Selskapet har 39 dyktige og godt motiverte medarbeidere, og dette er en vesentlig årsak til selskapets fremgang de seneste årene. For oss var tiden moden for å finne nye eiere til virksomheten, og vi er tilfreds med avtalen som er inngått med Møller Bil hvor vi er trygge på at både kunder og ansatte blir godt ivaretatt», sier styreleder i Orkdal Bil AS, Einar Martin Skjølberg.

«Med den løsningen vi nå får på plass, kan organisasjonens engasjement og kvaliteter kobles med Møller Bils ønske om å styrke sin markedsposisjon for merkene Volkswagen og Skoda i Trøndelag. Det gir de beste forutsetninger for en fortsatt fremgang for virksomheten», sier Einar Martin Skjølberg.