Møller Mobility Group samler den baltiske virksomheten under en felles ledelse

Tore Nilsen Breen (th) er ansatt som Head of Baltic Operations for Møller Mobility Groups samlede virksomhet i Baltikum. "Med Tore Nilsen Breen får vi en samlende leder som er åpen og inkluderende, som kjenner organisasjonen godt og som identifiserer seg med vårt verdigrunnlag," sier konsernsjef Petter Hellman (tv).
Tore Nilsen Breen (th) er ansatt som Head of Baltic Operations for Møller Mobility Groups samlede virksomhet i Baltikum. "Med Tore Nilsen Breen får vi en samlende leder som er åpen og inkluderende, som kjenner organisasjonen godt og som identifiserer seg med vårt verdigrunnlag," sier konsernsjef Petter Hellman (tv).

Tore Nilsen Breen (55) er ansatt som Head of Baltic Operations for Møller Mobility Groups samlede virksomhet i Baltikum. Tore Nilsen Breen vil rapportere til konsernsjef og bli en del av konsernledelsen til Møller Mobility Group.

Møller Mobility Group er Nordens største bilorganisasjon med en samlet omsetning på over 26 milliarder kroner (2018) og nær 4300 medarbeidere. Den baltiske virksomheten består av Møller Baltic Import og Møller Auto Baltic og har en samlet omsetning på i overkant av 6 milliarder kroner og har mer enn 700 medarbeidere.

- Møller Mobility Group er en betydelig aktør i det baltiske bilmarkedet. Våre virksomheter har hatt en god utvikling, men vi ser nå behovet for et enda tettere samarbeid mellom vår import- og forhandlervirksomhet for å sikre videre vekst og utvikling. Tore Nilsen Breen har lang og bred erfaring fra både drift, forretning- og organisasjonsutvikling, sier konsernsjef Petter Hellman.

Tore Nilsen Breen har siden sommeren 2018 vært kommersiell direktør for Møller Mobility Groups forhandlervirksomhet i Norge, Sverige og Baltikum. Han har tidligere hatt flere sentrale lederposisjoner både på import- og forhandlersiden og var i perioden 2012 til 2015 leder for konsernets importørvirksomhet i Baltikum.

- Med Tore Nilsen Breen får vi en samlende leder som er åpen og inkluderende, som kjenner organisasjonen godt og som identifiserer seg med vårt verdigrunnlag. Ledelse og organisering av Moller Baltic Import og Møller Auto Baltic vil ikke bli direkte berørt av endringen, men vil få en ny felles leder, sier Petter Hellman.

Møller Mobility Group er den største bilorganisasjonen i Baltikum og importerte over 12.000 biler (offentlige registreringstall) av dette ble vel 8.800 solgt gjennom konsernets forhandlerkjede Møller Auto Baltic.

- Møller Mobility Group har en solid posisjon i Baltikum. Jeg kjenner markedet, kulturen og menneskene godt fra min tid som leder av Moller Baltic Import. Nå gleder jeg meg til å bruke min kunnskap til å utvikle organisasjonen, Møller-kulturen og vår markedsposisjon videre, sier Tore Nilsen Breen.

Tore Nilsen Breen tiltrer umiddelbart og arbeidet med å finne hans etterfølger er startet.