Møller Mobility Group: Solid vekst, gode resultater og omstilling

- En solid finansiell stilling og sterke markedsposisjoner gjør at vi evner å innta lederrollen i de enorme omveltningene som bilbransjen nå står oppe i, sier konsernsjef Terje Male.
- En solid finansiell stilling og sterke markedsposisjoner gjør at vi evner å innta lederrollen i de enorme omveltningene som bilbransjen nå står oppe i, sier konsernsjef Terje Male.

Møller Mobility Group hadde solid vekst og gode resultater i 2017. Samtidig var fjoråret for Nordens ledende bilkonsern preget av omstilling for ytterligere å styrke posisjonen i et bilmarked preget av store endringer.

- En solid finansiell stilling og sterke markedsposisjoner gjør at vi evner å innta lederrollen i de enorme omveltningene som bilbransjen nå står oppe i, sier konsernsjef Terje Male.

Konsernet, som tidligere het MøllerGruppen, oppnådde omsetningsrekord også i 2017. Fjorårets omsetning ble 28,3 milliarder kroner, som er en økning på vel syv prosent fra 2016. De siste fem årene er konsernets omsetning økt med over 50 prosent. Det var salgsvekst innenfor samtlige av konsernets forretningsområder i fjor.

Resultat før skatt endte på 1,1 milliarder kroner. Dette er det nest beste resultatet i konsernet historie, så vidt under rekordresultatet for 2016. Møllers importvirksomhet, som omfatter Norge og Baltikum, hadde en positiv resultatutvikling i 2017. Også forhandlervirksomheten i Sverige og Baltikum oppnådde sterk bedring i resultatene i fjor. I den norske forhandlervirksomheten ble resultatet svekket sammenlignet med året før. Årsakene er lavere marginer og høyere kostnader enn tidligere i det norske detaljmarkedet.

Den samlede markedsposisjonen for Møller Mobility Group i Norge er fortsatt svært sterk. Mer enn hver fjerde nye personbil og nesten hvert tredje nye nyttekjøretøy i det norske markedet ble levert av konsernet i 2017. Også i Baltikum holder markedsandelen seg på et stabilt nivå.

Endringene i bilmarkedet preget Møller-selskapene på flere måter i fjor. Salget av ladbare biler hadde en kraftig økning i Norge, på bekostning av andelen diesel- og bensindrevne biler. e-Golf ble den klare vinneren av denne utviklingen i fjor og ble landets mest solgte elbil. Samtidig fører utviklingen til et marginpress på brukte biler og økte kostnader i forbindelse med introduksjon av ny teknologi og ny kompetanse hos forhandlerne.

- Innføringen av ny teknologi skjer både raskere og til en lavere pris for kundene enn tidligere. Samtidig vil morgendagens biler kreve mindre vedlikehold enn dagens bilpark. Det stiller først og fremst forhandlerne våre overfor store utfordringer, og denne tilpasningen er viktig for oss i tiden som kommer, sier Terje Male.

Konsernets tredje forretningsområde, ved siden av import og detaljhandel, er bilfinansiering. Volkswagen Møller Bilfinans er Norges største leasingselskap med en forvaltningskapital på 17,6 milliarder kroner. Porteføljen på vel 75.000 biler omfatter mer enn hver femte bil som er finansiert ved leasinget i Norge. Selskapet oppnådde sitt beste driftsresultat noen gang i 2017.

Møller Mobility Group forventer fortsatt gode markeder i alle sine regioner i 2018. Konsernet ønsker å fortsette veksten og styrke lønnsomheten ytterligere, samtidig som endringstakten er høy. Lederposisjonen innenfor ladbare biler skal videreføres, og tilbudet i Norge blir utvidet ved at bilmerket SEAT på nytt skal selges i det norske markedet.

Konsernet står oppe i en omfattende digitalisering, som skaper nye og bedre løsninger for både kundene, bilene og forhandlerne. I løpet av våren lanseres også konsernets nye tjeneste Hyre, der det legges til rette for en mer effektiv utnyttelse av bilparken, ved at forbrukere enten kan leie ut egen bil eller benytte andres privatbil.

- I Møller Mobility Group forbereder vi oss på å erstatte mer enn 30 prosent av dagens inntekter fra nye mobilitetstjenester innen 2030. Gjennom vår lederposisjon er vi i stand til å endre bilbruken i Norge, ved blant annet å gjøre den miljøgunstig og mer effektiv. Med Hyre tror vi at vi har klart å skape et miljø med det beste fra to verdener: Møller Mobility Groups bilmerker og markedskompetanse sammen med dyktige og effektive gründere, sier konsernsjef Terje Male.