Møller Mobility Group utvider sin mobilitetssatsing

Møller Mobility Group utvider sin mobilitetssatsing. Her ser vi fv. Håvard Andersen, Direktør Strategi og forretningsutvikling Møller Mobility Group AS, Terje Male, CEO Møller Mobility Group AS, Anette Langseth, CEO UIP Holding, Axel E. Bentsen, Gründer og CEO Urban Sharing, Rune I. Fløgstad, CEO Selvaag Invest, Gunnar Frederik Selvaag, Eier Selvaag Gruppen AS, Kristoffer Bøe Henriksen, gründer UIP, Trond G. Christensen, gründer UIP.
Møller Mobility Group utvider sin mobilitetssatsing. Her ser vi fv. Håvard Andersen, Direktør Strategi og forretningsutvikling Møller Mobility Group AS, Terje Male, CEO Møller Mobility Group AS, Anette Langseth, CEO UIP Holding, Axel E. Bentsen, Gründer og CEO Urban Sharing, Rune I. Fløgstad, CEO Selvaag Invest, Gunnar Frederik Selvaag, Eier Selvaag Gruppen AS, Kristoffer Bøe Henriksen, gründer UIP, Trond G. Christensen, gründer UIP.

Møller Mobility Group investerer i selskapet Urban Infrastructure Partner (UIP). Investeringen gir Møller Mobility Group større rekkevidde som mobilitetsaktør, samtidig som det bidrar til å videreutvikle vår mobilitetsstrategi. Sammen med Hyre, konsernets bilbaserte mobilitetssatsning, er selskapet nå representert i to ledende miljøer som begge vil være aktive i å forme fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger.

Dagens majoritetseier Selvaag Invest invester ytterligere ved å konvertere aksjonærlån til aksjekapital. Etter emisjon vil Selvaag Invest eie 47 prosent, Møller Mobility Group 20 prosent og gründernes eierskap samlet være på 33 prosent.

Vi står overfor et brekkpunkt der summen av teknologiutvikling, endret regulering og forbrukervaner driver fram nye mobilitetsmodeller som et reelt alternativ til bileierskap i urbane områder. Denne utviklingen gjelder ikke bare bilbasert mobilitet, men også mindre urbane kjøretøy som f.eks. sykler og e-scootere.

- Sykkeldeling er en raskt voksende «last mile» transportløsning som utfyller og komplementerer bilbasert mobilitet i urbane områder. Teamet bak UIP utgjør et unikt kompetansemiljø innen mobilitet i Norge med god operasjonell, finansiell og strategisk forståelse, sier konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group.

Markedet går i retning av mobilitetskonsepter som er multimodale, det vil si ordninger der én billett gir deg adgang til ulike transportformer. Sykkel er raskere enn å gå, billigere enn taxi, mer fleksibelt enn offentlig transport, krever mindre vedlikehold og er billigere enn å kjøre egen bil – og kan kombineres med andre transportmetoder.

- Vi ønsker å bidra til godt byliv med sykler på samme måte som vi gjør det med byutviklingsprosjektene og næringseiendommene våre. Vi har stor tro på UIP og selskapets produkter og tjenester noe som også bekreftes gjennom at vi nå får med oss Møller Mobility Group som en strategisk medinvestor i selskapet. Gjennom vårt eierskap og engasjement i UIP får vi ny kunnskap og innsikt om miljøvennlig transport i byene. Det er med på å legge premisser for fremtidens byutvikling, sier eier Gunnar Frederik Selvaag i Selvaag Gruppen.

- Møller Mobility Group ønsker å være ledende i utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger og har de siste to årene gjort betydelige investeringer innen bildelingstjenesten Hyre og med etableringen av MobilityLab, et idelaboratorium for mobilitetsløsninger og et viktig gründermiljø som skal påvirke hvordan vi flytter på oss i fremtiden, sier Male.

For den jevne bruker vil enkel tilgang til en delt sykkel ofte være et mer effektivt og rimeligere alternativ enn å ta bilen på en kortere bytur. Dette bildet vil bare forsterkes i framtiden. Elektrifisering av sykkelflåten vil kunne bidra til å gjøre reisen mer effektiv og bekvemmelig. Strengere regulering knyttet til bomringer, parkering og kjøremønster vil gjøre det mindre praktisk og dyrere å bruke bilen i urbane områder. Samtidig er det en kjensgjerning at det miljømessige fotavtrykket er lavere ved å benytte en delt «micro-mobility» tjeneste enn ved bilbasert transport.

UIP har en ledende posisjon i Norge med operasjon og drift av bysykkel-tjenester i Oslo, Bergen og Trondheim. Etableringen av Urban Sharing, en plattform som er skalerbar og anvendelig på andre kjøretøy vil gi betydelige vekstmuligheter i Europa.

- Vi ser svært gode vekstvilkår for fremtidsrettede «micro-mobility» tjenesteleverandører som opererer i godt samspill med byen og byens transportnettverk. Et bilde som underbygges av investeringsaktiviteten på feltet. Samarbeidet med Serco om bysykkel-tjeneste i Edinburgh er en bekreftelse på at UIP er godt rigget for videre vekst i Europa gjennom en moderne og skalerbar teknologiplattform som også er anvendelig på andre kjøretøy, avslutter Terje Male.

Gir rom for videre vekst
- UIP har hatt en fantastisk utvikling siden vi etablerte selskapet. Ved at vi nå for ytterligere kapital med langsiktige og strategiske eiere som Møller Mobility Group og Selvaag gir oss mulighet til å tenke langsiktig og skape videre vekst for selskapet, sier gründerne Axel E. Bentsen, Trond Christensen og Kristoffer Bøe Henriksen.

- Vi har store planer hovedsakelig innen to områder, levere og drifte bysykkeltjenester i Norden og få nye brukere av vår digitale plattform globalt. Norge og Oslo var tidlig ute med bysykler. Vi ser at en rekke byer i Norden nå vurderer ulike bysykkeltjenester. Göteborg har blant annet et anbud ute nå. Å bygge ut infrastrukturen og tjenesteapparat rundt en ordning er kapitalkrevende. Den digitale delingsplattformen er nå i bruk i de tre byene vi har avtale i Norge, samt i Edinburgh. Avtalen med Serco i Skottland var et gjennombrudd for oss, og beviser at det er et potensial for å selge denne alene. Derfor har vi et eget selskap som kun vil arbeide med salg av den utenfor Norden, avslutter gründerne.