MøllerGruppen avviser forelegg fra konkurransetilsynet i Latvia

MøllerGruppens selskaper i Latvia er ilagt en bot på vel 60 millioner kroner av konkurransemyndighetene i landet. MøllerGruppen mener boten er uten grunnlag, og vil bringe saken inn for domstolene i Latvia.

Det latviske konkurransetilsynet hevder at det har forekommet ulovlig samarbeid mellom flere Volkswagen-forhandlere mellom 2007 og 2011, og at Volkswagen-importøren også har vært delaktig. MøllerGruppen er i dag eneeier av både Volkswagen-importøren og de forhandlerne som undersøkes. I den fireårsperioden saken gjelder, eide MøllerGruppen halvparten av importøren og ingen av forhandlerne.

Konkurransetilsynet har ilagt importøren en bot på 5,1 millioner Euro, mens fem forhandlere har fått bøter på til sammen 2,2 millioner Euro.

- Vi er sterkt uenige i Konkurransetilsynets konklusjoner. Våre egne undersøkelser har avdekket uprofesjonell opptreden hos noen av aktørene i den aktuelle perioden, men etter vår oppfatning har det ikke forekommet ulovligheter. Vi mener derfor både at konklusjonen er gal, og at størrelsen på den boten vi er ilagt er helt ute av proporsjoner, sier Stein Håvelsrud, som er direktør for MøllerGruppens virksomhet i de baltiske landene.

Konkurransetilsynet i Latvia har undersøkt saken siden januar 2013, og MøllerGruppens selskaper i landet har samarbeidet med myndighetene for å avdekke eventuelle ulovligheter i årene 2007 til 2011. Saken oppsto etter at MøllerGruppen avsluttet samarbeidet med en lokal forhandler på grunn av det selskapet mener er gjentatte og alvorlige kontraktsbrudd. Denne forhandleren sendte deretter varsel om påståtte ulovligheter til myndighetene.

- For oss er ulovlig konkurransesamarbeid fullstendig uakseptabelt. Derfor foretok vi i 2013 en gjennomgang og styrking av relevante rutiner, uten å vente på Konkurransetilsynets vurderinger og konklusjoner. I tillegg forbedret vi den interne opplæringen i den baltiske delen av organisasjonen, slik at våre medarbeidere ikke skal være i tvil om hvilken opptreden for forventer av dem, sier Stein Håvelsrud.

Nærmere opplysninger ved direktør Stein Håvelsrud, telefon 905 97 895 eller kommunikasjonsdirektør Paul Hegna, telefon 907 53 146.