MøllerGruppen Baltic Foundation støtter fem prosjekter

Nystartede MøllerGruppen Baltic Foundation gir støtte til to prosjekter i henholdsvis Latvia og Litauen og ett prosjekt i Estland. – Det kom inn veldig mange søknader og det er et stort behov for hjelp i Baltikum, sier Paul Hegna, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i MøllerGruppen.

MøllerGruppen Baltic Foundation ble stiftet i 2014 og ønsker å sette søkelys på barn og ungdom ved å støtte prosjekter og tiltak som har til hensikt å fange opp mennesker som av ulike årsaker lever under vanskelige forhold i Estland, Latvia og Litauen. MøllerGruppen etablerte seg i Baltikum i 1997.

Fondet har til hensikt å bidra til å bedre den humanitære situasjonen, skape en tryggere hverdag, samt bidra til økt læring for barn og ungdom. Fondet, som ble opprettet i 2014, støtter årlig minimum tre prosjekter som hver kan motta økonomisk støtte på inntil 15.000 Euro.

Fem prosjekter har nå fått støtte, to i Latvia og Litauen og ett i Estland:

LATVIA:
Støtte til insulinpumper for barn med diabetes.
Søker: Alexandr Gridin's Charity Foundation

Støtte til en kraftig oppgradering av gårdsplassen til et dagsenter.
Søker: Applicant: SOTAS ("Social Service Volunteers").

ESTLAND:
Støtteprogram for fattige barn.
Søker: Estonian Union for Child Welfare.

LITAUEN:
Støtte til barn fra fattige familier ved skolestart.
Søker: Foundation for the support of the schools of Latgale Region "Veronika".

Støtte til utvikling av et multifunksjonelt klasserom på et krisesenter for kvinner og barn.
Søker: NGO "Latviesu samariesu apvieniba" Crisis centre for children and women "Maras centrs".

MøllerGruppen ble i 2013 hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. Avtalen bidrar til SOS-barnebyers arbeid for sårbare barn i de tre baltiske landene. I forbindelse med samarbeidet ble det avdekket store behov for ytterligere støtte til vanskeligstilte barn og ungdommer i regionen. Dette er grunnen til at MøllerGruppen opprettet MøllerGruppen Baltic Foundation.

– Samarbeidet med SOS-barnebyer er et bra prosjekt som omfatter hele Baltikum. Med MøllerGruppen Baltic Foundation ønsker vi å nå de som ivaretar de mer lokale, nasjonale initiativ og prosjekter, sier Paul Hegna.

I komitéen som avgjør hvilke prosjekter som skal få støtte, sitter det lokale og sentrale representanter fra MøllerGruppen, i tillegg til representanter fra Møller-familien.

Informasjon om MøllerGruppen:
MøllerGruppens kjernevirksomhet er import, salg og service av de sterke merkevarene Volkswagen, Audi og Skoda i Norge, Sverige og Estland, Litauen og Latvia. I tillegg representerer også gruppen Seat i Sverige. Selskapet ble etablert i 1936 og har siden vokst til et av Nord-Europas ledende bilkonsern med nær 3800 medarbeidere. MøllerGruppen etablerte seg i Baltikum i 1997.