MøllerGruppen girer opp for økte markedsandeler i 2014

MøllerGruppen resultater 2013: MøllerGruppen fikk redusert overskuddet med 16 prosent i 2013. Hovedårsaken er ekstremt prispress i det norske bilmarkedet i fjor. - Aldri har det vært så gunstig for forbrukerne å kjøpe bil som i 2013, sier konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen.

MøllerGruppen hadde i fjor driftsinntekter på 19,0 milliarder kroner. Dette er en liten økning fra 2012, da omsetningen var 18,8 milliarder kroner. Konsernets resultat før skatt ble 692 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad på 3,6 prosent. I 2012 var resultat før skatt 829 millioner kroner, tilsvarende en resultatgrad på 4,4 prosent.

Til tross for høye volumer var det norske bilmarkedet mer krevende enn noen gang i 2013. MøllerGruppens to største bilmerker tapte noe markedsandeler i fjor. Imidlertid forsvarte Volkswagen posisjonen som det mest kjøpte bilmerket i Norge og Audi opprettholdt den samme posisjonen i premiumsegmentet.

Den økonomiske krisen i Europa førte til at bilprodusentene bygget opp lagre, og dermed oppsto en ekstrem priskonkurranse. Dessuten utgjorde elektriske biler for første gang en betydelig del av nybilsalget. Salgsøkningen av de elektriske modellene var vesentlig større enn økningen i det totale bilmarkedet i fjor, og MøllerGruppen kom inn i dette segmentet først mot slutten av året.

I tillegg henger salgsutviklingen i bilmarkedet nøye sammen lanseringstidspunktene for nye bilmodeller. MøllerGruppens bilmerker hadde få nylanseringer i fjor.

- Sett på bakgrunn av de store utfordringene i bilmarkedet i 2013, er vi tilfreds med resultatet, sier Pål Syversen.

Det norske importørselskapet Harald A. Møller tok den største belastningen ved fjorårets krevende bilmarked. Omsetningen falt med nær 300 millioner kroner til vel 9,5 milliarder kroner i fjor. Harald A Møllers resultat før skatt ble 455 millioner kroner, mot 588 millioner kroner året før.

Forhandlervirksomhetene i Møller Bil i Norge hadde en omsetningsøkning i fjor, godt hjulpet av et styrket bruktbilsalg. Omsetningen hos konsernets egeneide forhandlernett i Norge ble 10,9 milliarder kroner, mot 10,7 milliarder kroner i 2012. Resultat før skatt bedret seg, fra 101 millioner kroner i 2012 til 145 millioner kroner i fjor.

MøllerGruppen hentet i fjor for første gang mer enn 20 prosent av sine driftsinntekter utenfor Norge. MøllerGruppen har en betydelig forhandlervirksomhet i Sverige, og er dessuten både importør og forhandler i de tre baltiske landene. I Sverige gikk virksomheten med et regnskapsmessig underskudd, påvirket av en betydelig nedskriving av verdien på eiendomsmassen. Bilvirksomheten i Baltikum viste vekst både i salg og overskudd.

Volkswagen Møller Bilfinans hadde en solid resultatfremgang, og fikk et resultat etter skatt på 66 millioner kroner i 2013, opp fra 57 millioner kroner året før. Selskapet er Norges nest største aktør innen billeasing. MøllerGruppens kunder velger i økende grad å benytte seg av de kombinasjonsmulighetene som bilforhandlerne kan tilby, der både bilkjøpet, finansieringen, forsikringen og serviceprogrammet inngår i en helhetlig pakke.

- I MøllerGruppen har vi like stor oppmerksomhet på hvor fornøyde kundene våre er som på de økonomiske resultatene. Derfor er vi svært glade for å se at kundetilfredsheten er forbedret seg betydelig for alle våre merker de siste årene og ligger nå på et høyt nivå. Dette er resultatet av en målrettet innsats over lang tid, sier Pål Syversen.

MøllerGruppens eiendomsvirksomhet er i god utvikling og passerte 300 millioner kroner i driftsinntekter i 2013. Resultat før skatt ble også bedre, og endte på 40 millioner kroner i fjor.

Gjennom de siste ti årene har MøllerGruppen nær tredoblet sin omsetning. Egenkapitalen i konsernet er firedoblet i samme periode, ved at eierne gjennom disse årene har latt det aller meste av overskuddet bli værende i selskapet for å kunne utvikle virksomheten. Dermed har det vært mulig for MøllerGruppen å ekspandere både i Norge, Sverige og Baltikum og ta posisjonen som Nordens ledende bilkonsern.

MøllerGruppen ser optimistisk på 2014. Konsernets bilmerker lanserer en rekke nye modeller i 2014, ikke minst flere elektriske biler og ladbare hybridmodeller.

- Konkurransen i bilmarkedet blir like tøff som den var i fjor. Men jeg er overbevist om at de mange nye modellene og et stadig mer komplett tilbud til kundene, sammen med vår egen innsats, gjør at vi på nytt tar markedsandeler i 2014, sier konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen.

Kontaktinformasjon
Paul Hegna
Direktør konserninformasjon og samfunnsansvar
Frysjaveien 31b
Postboks 6671 Etterstad
N-0609 Oslo
Tlf: + 47 24 03 33 00 | Dir: +47 24 03 33 31 | Mob: +47 90 75 31 46