Nina Moi Edvardsen er ansatt som ny HR-direktør i Møller Mobility Group

Nina Moi Edvardsen er ansatt som ny HR-direktør i Møller Mobility Group.
Nina Moi Edvardsen er ansatt som ny HR-direktør i Møller Mobility Group.

Nina Moi Edvardsen (45) er ansatt som ny HR-direktør for Møller Mobility Groups samlede HR-virksomhet i Norge, Sverige og Baltikum. Møller Mobility Group er Nordens største bilorganisasjon med en samlet omsetning på over 28 milliarder kroner og totalt over 4000 medarbeidere.

Nina Moi Edvardsen har bred ledererfaring innen markedsføring og organisasjonsutvikling. Hun kommer nå fra Fortum Oyj, hvor hun har ledet konsernets etablering av en multibrand strategi som Vice President Brands and Customer Communications. Før tiden i Fortum har Edvardsen blant annet arbeidet i Hafslund, har lang erfaring fra mediebransjen gjennom roller som Konserndirektør HR og kommunikasjon i Schibsted Norge, samt hatt flere sentrale lederroller i FINN.no. Hun har også tidligere retail erfaring fra SAS og Telenor. Hun er utdannet innen internasjonal markedsføring fra BI.

- Styrkingen av HR vil være et viktig grep for at vi skal klare å utvikle oss og tiltrekke oss de ressursene vi behøver i en krevende og spennende tid i bilbransjen. Økt endringstakt har synliggjort behovet for en sterkere og mer strategisk HR-funksjon. Den nye HR-strategien medfører en reorganisering og styrking av HR-funksjonen for konsernet, sier Terje Male, konsernsjef i Møller Mobility Group.

- Med den nye enheten vil vi samle alle HR-ressursene i fem land under én, tydelig ledelse. Det innebærer bedre samordning og effekt. Den ny HR-avdelingen skal være et operativt og utførende bindeledd til hver enkelt organisasjonsenhet. HR vil gjennom dedikerte HR-Businesspartner funksjoner inngå som en del av ledergruppene i forretningsenhetene og bidra til å omsette strategiske diskusjoner til konkrete HR-aktiviteter. Vi er svært tilfreds med å få Nina Moi Edvardsen til å lede konsernets nye HR-avdeling, sier Terje Male.

- Møller Mobility Group har en utrolig sterk posisjon, langsiktige eiere og gode verdier. Med erfaring fra en teknologidrevet mediebransje samt energibransjen har jeg fulgt bilbransjen i mange år. Jeg ser nå frem til å bli en del av Møller Mobility Group og være med på å utvikle organisasjon for å kunne aktivt møte de store endringene bransjen står overfor, bli kjent med organisasjonen og være med å videreutvikle konsernets HR-rolle, sier Nina Moi Edvardsen.

Nina Moi Edvardsen vil rapportere til konsernsjef Terje Male og inngå i konsernets ledergruppe. Edvardsen tiltrer 1. oktober 2018.