Nytt skade- og lakksenter på Romerike

ÅPNING Det nye Møller Bil Skadesenter Romerike ligger tvers over veien for Møller Logistikk og Serviceskolen i Leiraveien 16 på Skedsmo.
ÅPNING Det nye Møller Bil Skadesenter Romerike ligger tvers over veien for Møller Logistikk og Serviceskolen i Leiraveien 16 på Skedsmo.

- Hjertelig velkommen til Norges flotteste og mest moderne skadesenter. Med dette senteret setter vi en ny standard i bransjen, sa daglig leder Boye Evensen-Lie under åpningen fredag 30. august.

Det nye skade- og lakkanlegget til Møller Bil Skadesenter Romerike ligger tvers over veien for Møller Logistikk og Serviceskolen i Leiraveien 16 på Skedsmo. Det er tenkt energiøkonomisering i det 4000 kvadratmeter store bygget som er klassifisert som det første passivhuset i bransjen.

– Alt er bygget for å være mest mulig driftsøkonomisk og tilrettelagt for den driften vi driver med, fastslår Boye.

Supereffektivt
For å oppnå optimal driftsøkonomi er det gjennomført en effektiv planlegging av alt fra drifts-logistikk til leverandørvalg for produkter til bilvask. I midten av lokalet er det plassert en driftssentral, hvor all produksjonsstyring foregår. I produksjonslokalene er det tilrettelagt for mange inn- og utkjøringsmuligheter med store porter i veggene for effektiv flytting av biler ut og inn. Det er også inkludert en egen innendørs taksthall med to løp.

Skadeavdelingen er inndelt i tre seksjoner for henholdsvis normalskade, småskader/garanti og storskade. Lakkdelen består av flere forarbeidssoner samt egen forarbeidssone for løse deler, fire lakkbokser samt et større areal i etterkant av disse for klargjøring av bilene. Produksjonslokalene er samlet på hele 3300 m2. Resten av lokalene er satt av til kundemottak, kundesenter for alle skadeavdelingene i Oslo og Bergen, delelager og tekniske rom.

Miljøhensyn og topp moderne utstyr
Bilvaskprodukter til anlegget er alle svanemerkede produkter og det er investert i eget renseanlegg for alt overvann fra anlegget. Tre store ventilasjonsaggregat skal sørge for god ventilasjon i hele bygget. Lakkboksene varmes opp med gass, og en av boksene er utstyrt med en IR-bue som gir en raskere prosess fordi lakken tørkes med infrarødt lys.

– Her er det lagt til rette for at alle kan gjøre en god jobb. På sikt er målet å ferdigstille 125 biler i uka, sier Boye.

Totalt ca 50 medarbeidere vil ha sin arbeidsdag i de nye lokalene.

Fakta
Passivhus er moderne miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. Passivhusstandardene omfatter krav i forhold til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt at 60 prosent av byggets energibehov til oppvarming dekkes av fornybare kilder. Standardene for passivhus setter også krav til målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse.

Rent praktisk innebærer dette valg av energieffektive løsninger i alle fag (varme, ventilasjon og elektro) og at bygget har en energieffektiv utforming med gjennomtenkte detaljer. Å bygge et passivhus krever med andre ord et tett samarbeid mellom rådgivere og entreprenør og at byggherren har høye ambisjoner for energibruk.

Lukk

LEDENDE Norges flotteste og mest moderne skadesenter som setter en ny standard i bransjen.
LEDENDE Norges flotteste og mest moderne skadesenter som setter en ny standard i bransjen.