Organisasjonsendringer i MøllerGruppen

Erik G. Sønsterud (49) har valgt å si opp sin stilling som CFO i MøllerGruppen, en posisjon han har hatt de siste 8 årene. Erik G. Sønsterud går over i stilling som CFO i Elkjøp Norden.

- Erik G. Sønsterud har vært en viktig leder for MøllerGruppen de siste årene. Vi beklager Erik G. Sønsteruds beslutning, men vil først og fremst takke for et nært og veldig godt samarbeid, sier konsernsjef Pål Syversen.

Arbeidet med å finne Erik G. Sønsteruds etterfølger er igangsatt.