Overlevering av Volkswagen Amarok feltvogner til Heimevernet

Statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet, fungerende sjef Heimevernet brigader Elisabeth Gifstad Michelsen, nestkommanderende Forsvarsmateriell kontreadmiral Bjørge Aase og sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter brigader Morten Eggen.
Statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet, fungerende sjef Heimevernet brigader Elisabeth Gifstad Michelsen, nestkommanderende Forsvarsmateriell kontreadmiral Bjørge Aase og sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter brigader Morten Eggen.

Under en høytidelig overleveringsseremoni i Lutvann leir, torsdag 3. oktober 2019, ble de nye

Volkswagen Amarok feltvognene overlevert HV-02.

I tillegg til representanter fra Forsvarsmateriell og fra leverandøren Harald A. Møller AS var statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet og fungerende sjef Heimevernet, brigader Elisabeth Gifstad Michelsen tilstede under seremonien.

- Gratulerer med nye feltvogner. Innsatsstyrker i Heimevernet over hele landet vil nå få økt operativitet, sier statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet.

- Dette er en stor dag for oss i Heimevernet. De nye feltvognene gir oss bedre sikkerhet og større mobilitet som gir økt operativ evne for Heimevernet, sier fungerende sjef Heimevernet, brigader Elisabeth Gifstad Michelsen.

- Tid er lik operativ evne for Forsvarsmateriell. For temmelig nøyaktig ett år siden signerte vi en rammeavtale med Harald A. Møller AS. Det er gledelig å kunne overrekke en moderne feltvogn, med oppdaterte trafikksikkerhetssystemer til Heimevernet. Feltvognene bygger på den kommersielt tilgjengelige Volkswagen Amarok og innehar kun nødvendige militære tilpasninger, sier nestkommanderende i Forsvarsmateriell, kontreadmiral Bjørge Aase.

Anbudet på nye feltvogner til Heimevernet ble utlyst våren 2017. Harald A. Møller AS og Forsvarsmateriell inngikk den 24. september 2018 den største enkeltkontrakten som noensinne er inngått mellom importøren og en norsk kunde. Avtalen har en varighet på inntil 7 år for leveranse av feltvogner. Parallelt med rammeavtalen er det fremforhandlet en avtale som ivaretar service og ettermarkedstjenester for feltvognene i de 11 heimevernsdistriktene gjennom hele levetiden.

- Det er en stor dag for oss å overlevere de første Amarok feltvognene her på Lutvann i dag, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy. - Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten, sier Håkon Wirak.

Anbudet er på minimum 360 feltvogner (Amarok), med opsjon på inntil 700 biler totalt på samme avtale. Initialavropet har en verdi på ca. 368 millioner kroner.

Bilene kommer delvis modifisert fra fabrikk før de går til påbygger i Nederland, hvor de får kun nødvendige militære tilpasninger. Det er selskapet Modiforce som er påbygger og det har samme eierskap som Volkswagen-importøren i Nederland. Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret.

Heimevernslagene er utrustet med to feltvogner i hvert lag, med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger. Feltvognene er upansrede og føres på b-sertifikat.

Overleveringen av nye feltvogner til det enkelte HV-distrikt vil skje fortløpende utover høsten 2019 og første halvår 2020.


Volkswagen Nyttekjøretøy har vunnet stort anbud til Forsvaret

Håkon Wirak, direktør Volkswagen Nyttekjøretøy.
Håkon Wirak, direktør Volkswagen Nyttekjøretøy.