Rekordsalg for MøllerGruppen – største bilkonsern i Norden

MøllerGruppen hadde et godt år i 2012. Konsernets omsetning økte med ca 700 millioner kroner til 18,8 milliarder kroner. Resultat før skatt ble 829 millioner kroner. Fremgangen skyldes både gode prestasjoner på flere områder og et generelt godt bilmarked.

- MøllerGruppen økte sine markedsandeler i 2012, noe vi er svært tilfreds med. Spesielt gledelig er det dessuten at servicemarkedssiden hos bilforhandlerne er styrket og at vårt omfattende arbeid for at kundene skal bli enda mer tilfreds har gitt resultater, sier konsernsjef Pål Syversen.

Gjennom Volkswagen, Audi, Skoda og Volkswagen nyttekjøretøyer har MøllerGruppen en markedsandel på 27,6 prosent av det norske person- og varebilmarkedet. Mens det totale person- og varebilsalget i Norge gikk ned med 2,3 prosent i 2012, økte MøllerGruppen bilsalget til 46 837 biler i det norske markedet.

Volkswagen ble Norges mest solgte bilmerke for syvende år på rad, og Volkswagen Golf var den mest populære bilmodellen for femte år på rad i 2012.

Møller Bil, som er konsernets norske forhandlerkjede for Volkswagen, Audi og Skoda, er det største forretningsområdet i MøllerGruppen. Salgsinntektene i Møller Bil økte med nær fem prosent til 10,7 milliarder kroner i 2012. Importselskapet Harald A. Møller hadde en omsetning på 9,8 milliarder kroner i fjor, også dette representerer en vekst på om lag fem prosent.

MøllerGruppen befestet i 2012 sin posisjon som Nordens største bilkonsern. Gjennom flere år har konsernet bygget opp både importør- og forhandlervirksomhet for Volkswagen-konsernets merker i de baltiske landene Estland, Litauen, Latvia.

- Etter flere krevende år i Baltikum har vi de siste to årene hatt en positiv utvikling i denne delen av konsernet. MøllerGruppen er den klart største bilaktøren i de baltiske markedene og vi forventer ytterligere vekst i tiden som kommer, sier Pål Syversen.

I Sverige har MøllerGruppen de siste årene bygget opp en forhandlerkjede for Volkswagen, Audi og Skoda. De ti Møller Bil-forhandlerne i Sverige sto i fjor for om lag ti prosent av salget for Volkswagen-konsernets merker i landet.

Den internasjonale delen av virksomheten utgjør nær en fjerdedel av MøllerGruppens 3 600 medarbeidere og om lag 20 prosent av omsetningen i 2012.

MøllerGruppens satsning innen bilfinansiering drives gjennom Volkswagen Møller Bilfinans, et selskap som eies sammen med Volkswagen Financial Services. Selskapet har hatt en sterk vekst de siste par årene og hadde ved utgangen av 2012 en forvaltningskapital på vel 8,5 milliarder kroner. Volkswagen Møller Bilfinans er dermed en av de største aktørene innen bilfinansiering i Norge.

MøllerGruppen Eiendom eier de fleste eiendommer knyttet til konsernets bilvirksomhet og forvalter vel 250 000 kvadratmeter bilanlegg. I tillegg har eiendomsselskapet om lag 50 000 kvm annen næringseiendom. MøllerGruppen Eiendom investerte nærmere 700 millioner kroner i næringseiendom utenom bilanleggene i 2012, og har dermed en kommersiell eiendomsportefølje med en bokført verdi på om lag én milliard kroner.

MøllerGruppens finansielle stilling er solid. Konsernet har så godt som ikke rentebærende gjeld.

Pressemelding og MøllerGruppen i tall 2012.