Sterk fremgang for MøllerGruppen - rekordomsetning og fortsatt størst i Norden

Konsernsjef Pål Syversen.
Konsernsjef Pål Syversen.

(Pressemelding MøllerGruppen resultater 2014) MøllerGruppen hadde en omsetning på 20,6 milliarder kroner i 2014, en økning på ni prosent fra året før. Hovedårsaken til fremgangen er økt personbilsalg i alle konsernets markeder.

- Vi har aldri solgt så mange biler som i 2014. I fjor importerte vi 53.887 nye biler og solgte 40.938 nye biler gjennom våre egne Møller Bil-forhandlere, sier konsernsjef Pål Syversen.

Mens totalmarkedet for nye personbiler økte med vel én prosent i Norge i fjor, økte MøllerGruppens personbilsalg i hjemlandet med nær åtte prosent. Konsernets tre merker, Volkswagen, Skoda og Audi representerte dermed mer enn 25 prosent av det norske salget av nye personbiler i 2014. Også i Sverige og Baltikum økte MøllerGruppen bilsalget.

Konsernets resultat før skatt ble 671 millioner kroner i fjor. Det er en nedgang på 30 millioner kroner fra året før. Imidlertid inkluderer 2014-resultatet engangskostnader og nedskrivninger på til sammen 174 millioner kroner, bl.a. knyttet til relokalisering av forhandleren på Oslo Vest og endring i pensjonsordningen. Korrigert for dette er 2014-resultatet et av de beste for MøllerGruppen noen gang.

- Det gode resultatet skyldes både generell markedsvekst, at vi har tatt større markedsandeler og økt omsetning i servicemarkedet hos våre forhandlere, sier konsernsjef Pål Syversen.

Importselskapet i Norge, Harald A. Møller, var den viktigste bidragsyteren til konsernets resultat. Selskapet fikk et resultat før skatt på 527 millioner kroner, en økning fra 455 millioner kroner fra året før.

Møller Bil Norge, som består av konsernets bilforhandlere her i landet, økte overskuddet fra 124 millioner kroner til 230 millioner kroner i resultat før skatt i fjor.

MøllerGruppen har de siste årene hatt en sterk ekspansjon i Estland, Litauen, Latvia og i Sverige, der konsernet representerer Volkswagen-gruppens bilmerker. I 2014 utgjorde den internasjonale virksomheten nær en fjerdedel av MøllerGruppens omsetning.

Forhandlerselskapet Møller Bil Sverige har hatt en svært positiv resultatutvikling og fikk i fjor et overskudd før skatt på 36 millioner kroner.

MøllerGruppens virksomhet i Baltikum hadde et samlet resultat før skatt på 30 millioner kroner i 2014, som er en liten tilbakegang fra resultatet på 33 millioner kroner i 2013. Selv om antallet solgte biler økte, skyldes resultatutviklingen større marginpress på nye biler i disse markedene.

Finansieringsselskapet Volkswagen Møller Bilfinans hadde sitt beste år noen gang i fjor, og fikk et resultat før skatt på 205 millioner kroner. Dette er en økning fra 188 millioner kroner året før. MøllerGruppen eier 49 prosent av finansieringsselskapet.

- 2014 var det året hvor MøllerGruppen tok lederposisjonen også i elbilmarkedet i Norge. Etter de svært vellykkede introduksjonene av e-Golf og e-Up!, klarte disse modellene i fjor å ta en samlet andel på nær 28 prosent av det norske markedet for ladbare biler, sier Pål Syversen.

- Vi er også svært tilfreds med resultatet av vårt langsiktige arbeid for bedre kundetilfredshet. Vi har aldri hatt mer tilfredse kunder enn nå. Samlet sett framstår 2014 som det beste året i selskapets 78 år lange historie, sier konsernsjef Pål Syversen.

MøllerGruppen antar at fallet i oljeprisen, og den usikkerheten det skaper i norsk økonomi, vil gi en moderat nedgang i nybilsalget i 2015. I Sverige og Baltikum regner konsernet med en mer stabil markedsutvikling. Samtidig kommer konsernets bilmerker med flere nye modeller i 2015, noe som forventes å gi en fortsatt sterk markedsposisjon.

Kontaktinformasjon
Paul Hegna
Direktør konserninformasjon og samfunnsansvar
Frysjaveien 31b | Tlf: + 47 24 03 33 00
Postboks 6671 Etterstad | Dir: +47 24 03 33 31
N-0609 Oslo | Mob: +47 90 75 31 46