Tekniske løsninger for EA 189-motorer godkjent av tyske transportmyndigheter

Terje Male
Terje Male

Volkswagenkonsernet har nå presentert tekniske løsninger for utbedring av EA 189-motorer av typen 2.0 TDI og 1.6 TDI overfor tyske transportmyndigheter, KBA. Det innebærer at løsningen foreligger for brorparten av de berørte motorene. Gjennom utviklingen av de tekniske løsningene har fokuset hele tiden vært å ivareta kundene. Etter utbedring vil bilene etterleve aktuelle utslippskrav, uten at bilenes forbruk og ytelser skal påvirkes.

• Et steg i retning av løsning på NOx-saken i Europa
• Et lite delebytte for 1.6 TDI-motorene
• 2.0 TDI-motorene trenger bare en oppdatering av programvaren
• Målsetningen er løsninger uten negativ effekt på bilenes forbruk og ytelse

- Godkjennelsen fra tyske veimyndigheter er et viktig steg videre i denne krevende saken, sier Terje Male, administrerende direktør i Harald A. Møller AS. – Nå handler det om å legge til rette for en mest mulig effektiv prosess for våre berørte kunder i Norge. Nettjenesten vår 189motor.no blir sentral i den videre oppfølgingen av disse kundene, avslutter Male.

Etter en grundig gjennomgang er de tekniske løsningene godkjent av KBA. Takket være fremskritt innen motorutvikling og forbedret simulering av strømninger innenfor komplekse luftinntak-systemer, i kombinasjon med programvareoptimalisering rettet mot dette, har det vært mulig å utvikle et relativt enkle og kundevennlige tiltak.

Det er nå klart hvordan utbedringen av de fleste av de berørte bilene skal gjennomføres i 2016:

Teknisk løsning 2.0 TDI
2-litersmotorene får en programvareoppdatering. Denne oppgraderingen vil ta rundt en halvtime for hver bil.

Teknisk løsning 1.6 TDI
En strømningstransformator vil bli montert foran luftmassemåleren på 1.6 literversjonen av EA 189-motoren. Denne enheten vil redusere virvlingen av luft foran luftmassemåleren, og vil således skape en bedre målenøyaktighet av luftmassen. Luftmassemåleren angir aktuell luftgjennomstrømning, som er et viktig parameter for motorstyringen for en optimal forbrenning. I tillegg vil en programvareoppdatering utføres på denne motoren. Tidsestimatet for denne utbedringen er mindre enn én time.

Teknisk løsning 1.2 TDI
Den tekniske løsningen for 1.2-litermotorene presenteres for KBA mot slutten av måneden og vil trolig dreie seg om kun en oppdatering av programvaren.

Løsningene beskrevet innebærer at man nå har tekniske løsninger klare for brorparten av alle biler berørt av denne saken. Hensikten med løsningene man har utviklet, er å sikre at berørte bilers utslipp er i tråd med regelverket samtidig som man ikke påvirker forbruk og ytelse negativt.

3.0 TDI V6-motoren som er nevnt i media i forbindelse med denne saken er ikke blant de berørte motorene i Europa. Det har tyske veimyndigheter bekreftet. Det innebærer ingen oppgraderinger eller endringer for denne motoren i Europa.

Basert på de tekniske løsningene KBA har godkjent, utarbeider man nå servicekonsepter i de europeiske landene. Målet er å starte utbedringen av de første bilene i første kvartal 2016. Det ligger an til at utbedringsaksjonen vil vare gjennom hele 2016.

Volkswagen vil sørge for at utbedringen av hver enkelt bil tar så kort tid som mulig, av hensyn til kundene. I tillegg vil Volkswagen i dialog med kundene søke å finne individuelle løsninger som begrenser ulempene for hver enkelt.

Volkswagenkonsernet vil igjen understreke følgende: De berørte bilene er teknisk trygge å kjøre og kan brukes som vanlig.

25.november 2015