Undersøkelse blant norske bileiere: Delte meninger om bilpolitikken

En landsdekkende studie av norske bileieres holdning til bil- og avgiftspolitikk viser at bompenger, elbilinsentiver og avgifter vekker stor debatt. Harald A. Møller AS sitt arrangement under Arendalsuka ser på hvordan dette påvirker utformingen av fremtidens bilpolitikk.

- Et bredt politisk flertall jobber for at alle nye biler som selges i Norge i 2025 skal være utslippsfrie. Harald A. Møller er helhjertet med på omstillingen frem mot 2025, men vi ser at fallgruvene er mange, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

- Vi ser det som avgjørende at insentivene videreføres, kombinert med en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet. Dessuten er det avgjørende at vi får nok bredde i elbilutvalget på markedet, og her skal vi bidra sterkt med våre merker, tilføyer Hekneby.

Harald A. Møller AS er stolt sponsor av Arendalsuka for syvende år på rad. Som en av Norges viktigste møteplasser for norsk næringsliv, norske politikere, media og organisasjoner er Arendalsuka en naturlig prioritert arena for Harald A. Møller.

Undersøkelsen blant norske bileiere som ble lagt frem på Harald A. Møllers arrangement på Arendalsukas først dag er gjennomført av Kantar sammen med Harald A. Møller. Seniorrådgiver Anders Hovde hos Kantar presenterte hovedfunnene i rapporten på arrangementet, og kunne blant annet peke på at hensynet til miljøet er blitt viktigere for bileierne de siste to årene. Samtidig splittes utvalget på en del sentrale spørsmål.

- Et av hovedfunnene i undersøkelsen handler om hvorvidt bileierne har tro på politikernes 2025-mål. Hele 72,9 prosent svarer «nei» når vi spør om de tror det kommer til å skje. Bare rett over 15 prosent har tro på 2025-målet, sier Anders Hovde, seniorrådgiver i Kantar.

På spørsmålet om momsfritak på elbil, oppgir 59,6 prosent at de mener dette er «litt urettferdig» (24,8 prosent) eller «veldig urettferdig» (34,8 prosent). Hele 26,6 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at momsfritaket for elbil bør opphøre umiddelbart.

- Skal vi lykkes med å nå 2025-målet er elbilinsentivene en sentral ingrediens. I Harald A. Møller ser vi dette i sammenheng med utviklingen av hele drivlinjen og dessuten infrastrukturen rundt. Den generasjonen elbiler som kommer nå har både rekkevidden og størrelsen hele markedet etterspør. Samtidig er ikke infrastrukturen på plass, ladeutfordringer berører både de som bor sentralt og de som bor utenfor storbyene. Det må løses, og det må ses i sammenheng med den drahjelpen avgiftsregimet representerer for nullutslippsbilene, sier Hekneby i Harald A. Møller AS.

Undersøkelsen som ble presentert under Arendalsuka viser tydelig at svarene fra de som i dag kjører bil med forbrenningsmotor skiller seg fra de som allerede har valgt ladbare biler. Det samme mønsteret viser seg når man bryter svarene ned på hvor sentralt respondentene er bosatt. Faren Hekneby ser er at 2025-prosjektet kan oppfattes som et spleiselag for de som bor sentralt og i dag har anledning til å velge den elektriske drivlinjen ved bilkjøp.

Under arrangementet presenterte Fortum og kommunikasjonssjef Stian Mathisen hvordan de jobber for å bygge ut ladeinfrastrukturen over hele landet. Nylig kom det frem at Fortum har søkt Enova om å få bygge lynladere i landets to nordligste fylker. Fortum ønsker seg aktive tilskuddsordninger som legger til rette for at hele landet får tilfredsstillende tilgang til et ladenettverk tilpasset fremtidens elbiler.

I opptakten til kommune- og fylkestingsvalget i september har man sett på hvor sentralt bilpolitikken er blitt i det politiske ordskiftet. Blant bileierne undersøkelsen retter seg mot har man undersøkt partipreferanser. Her kommer Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ut som største parti med 13,8 prosent. Høyre følger deretter som nest største parti, med 13,7 prosent.

- Undersøkelsen bekrefter noe vi har sett i det offentlige ordskiftet allerede: Bil- og avgiftspolitikken polariseres. Skillelinjene by mot land og behov for forbrenningsmotor versus de som ønsker og kan kjøre elektrisk. Dette er alvorlig, om vi ser det i sammenheng med målet frem mot 2025, sier Hekneby. Det vi bidrar med er en bredde i modellutvalg som vil passe for by og land, tilføyer Hekneby.

- La meg være helt tydelig på følgende: I Harald A. Møller ser vi på 2025-målet som fullt gjennomførbart. Men det kommer til å kreve stor innsats av mange. Her mener jeg at bransjen, myndighetene, interesseorganisasjonene og forbrukerne må spille på lag, avslutter Hekneby.

Harald A. Møller AS er tilstede under hele Arendalsuka, med egen stand. Her er representanter fra Norges største bilimportør tilgjengelige for diskusjoner om veien frem mot 2025. Harald A. Møller AS presenterer også konseptutgaven av ID. BUZZ for første gang i Norge under Arendalsuka. Sammen med helelektriske Audi e-tron er den stilt ut i standteltet innerst i Pollen i Arendal sentrum fra 12. -16. august.