Volkswagen AG bekrefter: EA 288-motorene er ikke berørt

Terje Male
Terje Male

Volkswagen-konsernet opplyste i går kveld at de etter grundige undersøkelser kan bekrefte at alle EA 288-motorer, både med EU5- og EU6-standard, er i henhold til miljø- og lovkrav. Det innebærer at ingen nye biler fra Volkswagen-konsernet er berørt av den såkalte dieselsaken.

- Denne bekreftelsen slår fast at alle nye biler vi selger i Norge er i henhold til miljø- og lovkrav. Det er vi glade for å kunne være tydelige på, samtidig som vi jobber med å forberede vår organisasjon for oppgraderingen av EA 189-motorene, sier Terje Male, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Etter avsløringene igangsatte Volkswagen-konsernet en systematisk gjennomgang for å kartlegge det totale omfanget. Parallelt har man arbeidet med å finne en helhetlig løsning for å sikre at berørte biler etter oppgradering skal svare til alle miljø- og lovkrav.

Etter grundige undersøkelser kan man nå bekrefte at ingen ulovlig programvare er funnet i motorer av typen EA 288. Dette gjelder både utgaver med EU5- og EU6-standard. Alle disse dieselmotorene svarer til aktuelle lovkrav og miljøstandarder.

Det er utelukkende kunder med dieselbiler med EA 189-motor som er berørt i denne saken. Berørte kunder og alle som lurer på om deres bil er omfattet av saken oppfordres til å gå inn på nettsiden www.189motor.no. Her er det mulig å undersøke om bilen har behov for utbedring gjennom et søk på bilens registreringsnummer. Deretter oppfordres berørte bileiere til å bekrefte sin kontaktinformasjon, slik at den videre dialogen frem til utbedring blir så effektiv som mulig.

Arbeidet med de tekniske løsningene pågår for fullt og de første bilene blir trolig utbedret i begynnelsen av 2016. Før den tid skal løsningene presenteres og godkjennes av tyske transportmyndigheter. Tidligere er det blitt bekreftet at disse myndighetene har godkjent Volkswagen-konsernets handlingsplan for utbedring. Harald A. Møller AS vil fortløpende informere berørte kunder i Norge om relevant utvikling i denne saken frem til endelig løsning foreligger.