Volkswagen Nyttekjøretøy har vunnet stort anbud til Forsvaret

Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, og sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten
Eggen.
Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, og sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen.

Den 24. september 2018 inngikk Harald A. Møller AS den største enkeltkontrakten som noensinne

er inngått mellom importøren og en norsk kunde.

- Det er en stor dag for oss å undertegne en så betydelig avtale og samtidig motta bestilling på 360 Amarok her på Lutvann i dag, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy.

Anbudet på nye feltvogner til Heimevernet ble utlyst våren 2017. Harald A. Møller AS og
Forsvarsmateriell har nå inngått en avtale som har en varighet på inntil 7 år for leveranse av
feltvogner. Avtalen gjelder i tillegg inntil 20 år for service og ettermarkedstjenester etter at siste bil er levert. Anbudet er på minimum 360 feltvogner (Amarok), med opsjon på inntil 700 biler totalt på samme avtale.

- For Heimevernet vil de nye feltvognene bidra til økt operativ evne for innsatsstyrkene i hele
landet. Nå er vi ivrige etter å ta fatt på det endelige og viktige design og utviklingsløpet frem
mot leveransene. Vi ser frem til et godt samarbeid med Harald A. Møller, og vi har store
forventinger til leveransene, sier sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter brigader Morten
Eggen.

- Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten, og ser fram til å levere de første bilene til
Heimevernet i juli 2019, sier Håkon Wirak.

Bilene kommer delvis modifisert fra fabrikk før de går til påbygger i Nederland. Det er selskapet Modiforce som er påbygger og det har samme eierskap som Volkswagen-importøren i Nederland.

Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret.