Volkswagen og Microsoft deler fremgang i strategisk partnerskap

Dr. Herbert Diess,  toppleder i Volkswagen AG, og Satya Nadella, toppleder i Microsoft.
Dr. Herbert Diess, toppleder i Volkswagen AG, og Satya Nadella, toppleder i Microsoft.
  • Volkswagen Automotive Cloud skal utvides til Kina og USA, i tillegg til Europa –
    kjernemarkeder for den kommende ID.
  • Volkswagen og Microsoft utvikler det første pilotprosjektet for sammenkoplede
    kjøretøytjenester.
  • Rask fremgang i byggingen av Volkswagens utviklingssenter i Nord-Amerika.


Felles besøk hos Volkswagen Digital Lab i Berlin: dr. Herbert Diess, administrerende direktør i Volkswagen AG, og Satya Nadella, administrerende direktør i Microsoft, forteller om resultater av samarbeidet så langt, og peker ut veien videre.

– Vårt strategiske partnerskap med Microsoft er en nøkkelfaktor i å utvikle Volkswagen til å bli en software-drevet tilbyder av mobilitet. Med Volkswagen Auotmotive Cloud, arbeider vi med en unik løsning for våre kunder. Våre muligheter for oppskalering gir oss et stort konkurransefortrinn på dette feltet, sier Dr. Herbert Diess.

– Digital teknologi endrer raskt alle områder innen bilindustrien – fra produksjonsprosessen til selve bilen, sier Satya Nadella. – Vårt partnerskap vil gjøre det mulig for Volkswagen å levere Azure-baserte nettverkstjenester for bilene, som vil akselerere selskapets forvandling til en programvare-drevet tilbyder av mobilitet, og definere framtidas mobilitet for folk over alt.

Volkswagen Automotive Cloud ekspanderer til Kina og USA

Volkswagen akter å øke den globale utbredelsen av Automotive Cloud, som til nå har vært utviklet utelukkende for det europeiske markedet. Microsoft Azure, med sin omfattende sky, edge, kunstig intelligens (AI) og «Internet of Things» (IoT) vil fortsatt danne grunnlaget for det voksende digitale økosystemet. Volkswagen vil bruke Automotive Cloud som kjerne i kjøretøy og behandlingen av servicedata.

Christian Senger, som er ansvarlig for Volkswagen Automotive Cloud hos Volskwagen, sier: – Volkswagen Automotive Cloud vil bli den globale, teknologiske ryggraden i vårt digitale økosystem. Samtidig vil vi lansere en ny høytytende programvarearkitektur i våre kjøretøy. Dette vil legge alt grunnlag som trengs for full nettverksoppkopling av vår kjøretøyflåte, og for utviklingen av tjenester som gir merverdi for våre kunder.ID. er den første kjøretøygenerasjonen som blir koplet til Automotive Cloud

Volkswagen forbereder sitt digitale økosystem i kjernemarkeder for den kommende
ID.- modellfamilien. ID. vil bli den første bilen som bruker Automotive Cloud når den lanseres i Europa i 2020. Produksjonen i Kina starter samme år, og medlemmer av ID.-familien vil rulle av produksjonslinjen i USA fra 2022.

Første pilotprosjekt for sammenkoplete kjøretøytjenester

Volkswagen og Microsoft arbeider også med et pilotprosjekt for sammenkoplete kjøretøy. De konsentrerer seg om kommunikasjons- og navigasjonsløsninger, men også personaliserte tjenester: Dette vil medføre bruk av selvlærende algoritmer i bruken av bilen, og tilby de reisende utvidede funksjoner. Automatisk oppkopling av telefonkonferanser og overføring av planlagte navigasjonsmål vil bare være de første trinnene, som også inkluderer integrasjon av Microsoft Skype og Microsoft Office.

Volkswagens utviklingssenter i Seattle tar form

Volkswagen etablerte utviklingssenteret i Seattle for utvikling av Automotive Cloud mot slutten av 2018. Tanken er at utviklingssenteret skal lære av Microsofts høyt utviklede samarbeidskultur og digitale lederskap, og overføre denne kulturen til senterets egen organisasjon. De første utviklingsteamene starter nå prosjektarbeidet på senteret. Microsoft støtter utviklingen av det nye senteret med rekruttering av spesialister og prosjektstyring.