Volkswagen og Northvolt oppretter fellesforetak for batteriproduksjon

Volkswagen AG og Northvolt AB har opprettet et fellesforetak med 50/50-fordelt eierskap. Målet er en fabrikk for produksjon av litium-ion batterier, med byggestart i 2020.

  • Målsetting: Bygge en fabrikk for produksjon av litium-ion batteri i Salzgitter
  • Produksjonsstart: Planlagt til årsskiftet 2023/24
  • Årsproduksjon: 16 GWh per år

Partene fullfører med dette avtalen som ble inngått i juni. En del av de 900 millionene euro som Volkswagen investerer i prosjektet, går nå inn i fellesforetaket. En annen del går direkte til Northvolt AB: Volkswagen får 20% av aksjene i det svenske selskapet, og en plass i styret.

– Battericellen er en nøkkelkomponent for e-mobiliteten. Derfor driver Volkswagen og Northvolt fram oppbygging av effektiv battericelleproduksjon i Europa, og styrker dermed våre felles batteriaktiviteter. Med opprettelsen av et fellesforetak og den planlagte byggingen av en battericellefabrikk i Salzgitter, bidrar vi avgjørende til å etablere kjerneteknologien, også i Tyskland, sier Dr. Stefan Sommer, styremedlem i Volkswagen med ansvar for innkjøp, og også styremedlem i Northvolt.

Fredrik Hedlund, administrerende direktør for det nye fellesforetaket og tidligere sjefsstrateg for Northvolt, sier:

– «Gigafactory»-en vi planlegger sammen med Volkswagen i Tyskland, gjør det mulig for Northvolt å øke produksjonskapasiteten av bærekraftig fremstilte battericeller med minimalt CO2-fotavtrykk ytterligere. Dette vil ha avgjørende betydning for elektrifiseringen i Europa.

Som en del av sin elektrifiseringsstrategi, vil Volkswagengruppen ha behov for 150 GWh årlig batteriproduksjon fra 2025 bare i Europa. Behovet i Asia vil ligge på tilsvarende nivå.

Volkswagengruppen planlegger å lansere nesten 70 nye elbilmodeller og bygge 22 millioner biler på elektriske plattformer i løpet av neste tiårsperiode. Volkswagen investerer derfor mer enn 30 milliarder euro i elektrifiseringen av sine modeller innen 2023.

Økt e-mobilitet er en viktig brikke på veien mot CO2-nøytralitet for hele Volkswagengruppen, et mål som skal nås innen 2050. Volkswagen forplikter seg dermed fullt og helt til klimamålene i Paris-avtalen.