Strategi 2025

Møller Mobility Group har utformet fem satsningsområder som skal sikre bærekraft, utvikling av ansatte og transformasjon for fremtiden. Og vi har allerede begynt endringene gjennom en vesentlig omorganisering. Det handler om folk, forretning og bærekraft.

Skape den beste arbeidsplassen

De kommende årene har Møller Mobility Group et ambisiøst mål når det kommer til utvikling av ansatte. Som medarbeider hos oss skal man oppleve muligheten til å utvikle seg. Vi ønsker å skape bransjens fremste eksperter innenfor flere fagområder. Vi vet at vår største ressurs er de ansatte og for å bli en av de beste arbeidsplassene i Norden og Baltikum skal vi investere i dem.

Begeistre kunden

Møller skal levere de beste kundemøtene i markedet, enten det handler om digitale kundeopplevelser eller et personlig møte hos en av våre forhandlere. Møller skal gå den ekstra mila for kunden og alltid jobbe for at deres behov er ivaretatt. Dette handler om å forstå kunden, lære av dem og være nysgjerrig på hvordan vi kan bli enda bedre. Kort fortalt handler det om å gå den ekstra mila for kunden og tilby tjenester som hjelper dem i deres hverdag.

Ta ut det fulle potensialet

For å lykkes med å møte fremtiden og begeistre kunden skal vi ta ut det fulle potensialet i Møller Mobility Group. Det handler om å utnytte kompetanse, samarbeide på tvers av avdelinger og å jobbe smartere. For å ta ut potensialet i Møller skal vi legge til rette for en tillitsbasert kultur, med stort fokus på kompetanse og utvikling av ansatte. Med noen av de beste hodene i bransjen handler det meste om å skape premissene for at vi skal lykkes sammen.

Investere og transformere for fremtiden

Selv om ingen kan spå fremtiden, skal Møller være med å forme den! Møller skal bidra til å utvikle nye produkter, tjenester og teknologi, levert på nye måter. Svaret på morgendagens behov starter med valgene vi tar i dag. Vi skal digitalisere og transformere forretningsprosessene så de blir strømlinjeformede og sømløse. Vi skal investere i nye selskaper og nye produkter som holder oss relevante for våre kunder. Vi skal ha som ambisjon å skape nye tjenester som verden ennå ikke har sett.

Bærekraftige valg

Møller Mobility Group skal være anerkjent for sitt bidrag til et bærekraftig samfunn. Vi skal være med å strekke det norske samfunnet i bærekraftig retning enten det gjelder i arbeidslivet gjennom å være en inkluderende og god arbeidsplass, gjennom hjertesaker som Møller Medvind, eller for klima gjennom å være pådriver for elektrifisering og nye måter å dele ressurser på. Vi skal være kjent for å bety en forskjell i samfunnet.