MøllerGruppens Års- og Samfunnsansvarsrapport

MøllerGruppen publiserer i dag sin Års- og Samfunnsansvarsrapport for 2016. MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i historien og konsernet hadde i 2016 fremgang i alle markeder og styrket sin posisjon som lederen i det ladbare skiftet i bilbransjen.

MøllerGruppen fikk en omsetning på 26,4 milliarder kroner. 2016 ble det syvende år på rad med vekst og resultat før skatt ble nær 1,2 milliarder kroner. Det er en resultatforbedring på 7 prosent fra rekordåret 2015.

Rapporten består av en kombinert Års- og Samfunnsansvarsrapport. Etter å ha kommet med en egen rapport for samfunnsansvar i 2013, 2014 og 2015 er vi nå på vei mot en mer integrert form for rapportering der vårt arbeid med samfunnsansvar og dermed også rapporteringen skal være knyttet tettere til kjernevirksomheten. MøllerGruppens samfunnsrapportering for 2016 er basert på Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer for rapportering. MøllerGruppen planlegger å rapportere i henhold til GRI G4, nivå «Core» fra og med neste års rapport.

MøllerGruppen er også tilsluttet FN-initiativet Global Compact og knytter FNs bærekraftsmål til samfunnsrapportens hovedområder.

Rapporten finner på vårt Årsrapportsenter: http://moller.no/no/Om-oss/Arsrapporter