Økokrim undersøker Volkswagen-sak

Økokrim meldte i en pressemelding fredag 25.09.15 at de ønsker å åpne undersøkelsessak for å avklare om den såkalte Volkswagen-saken har konsekvenser for Norge eller ikke.

- Vi har selv kontaktet Økokrim og andre organisasjoner som vi tror kan ha interesse av saken og informert at vi vil bistå med all tilgjengelig informasjon som vi har fra produsenten, sier administrerende direktør Terje Male hos Volkswagen-importøren Harald A. Møller AS. 
Terje Male presiserer at ingen i den norske organisasjonen har gjort noe galt eller ulovlig, men kun forholdt seg til tilgjengelig informasjon som de har mottatt fra produsenten.