Totalmarked forventinger

Det er registrert 137 168 nye personbiler i Norge pr. 15.desember 2014. Med en forventet normal månedsavslutning vil personbilmarkedet lande på 143 000 biler, av dette ca. 18 000 elektriske kjøretøy.

Bilmarkedet

Det er registrert 137 168 nye personbiler i Norge pr. 15.desember 2014. Med en forventet normal månedsavslutning vil personbilmarkedet lande på 143 000 biler, av dette ca. 18 000 elektriske kjøretøy. Neste år forventer MøllerGruppen en stabil utvikling av markedet for biler uten elektrisk / delelektrisk drift, 125.000 personbiler. I tillegg forventer MøllerGruppen en vekst for ladbare biler fra om lag 18 000 biler til 25 000 biler. Totalt personbilmarked for 2015 er forventet til 150 000 biler (alle drivstoff)

Det er pr. 15. desember registrert totalt 28 081 nyttekjøretøy under 3,5 tonn. Med normal månedsavslutning vil nyttekjøretøymarkedet ende på i overkant av 30 000 biler. Neste år forventer MøllerGruppen et uendret nyttekjøretøy marked.

Markedsprestasjoner
MøllerGruppen representerer merkene Volkswagen, Skoda og Audi. Samlet for merkene forventes kun små endringer i MøllerGruppens markedspresentasjon for 2015.

For å se alle børsmeldinger, gå til Oslo Børs' meldingstjeneste newsweb.no