Våre grunnverdier

Våre fire grunnverdier

Omtenksom

Vi bryr oss om og tar vare på medarbeidere, medmennesker, kunder og miljø. Møller Mobility Groups mål er å være ivaretakende, inkluderende, raus, romslig, fleksibel og fordomsfri. Da skaper vi gode hverdager.

Initiativrik

I Møller Mobility Group er det rom for å utfordre etablerte sannheter. Det er en forutsetning for at vi kan gå nye veier og være handlingsorienterte i forhold til å utvikle tidsriktige arbeidsprosesser.

Tydelig

Tydelige roller med ansvar og myndighet er viktig for at vi skal nå våre mål. Tydelig kommunikasjon er viktig overfor både kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

Åpen og ærlig

Åpenhet og ærlighet er grunnlaget for å bygge tillit til kunder og kolleger. Å si og stå for det man mener verdsettes høyt i Møller Mobility Group. Det betyr også at vi skal være pålitelige, holde ord og respektere regelverk og avtaler.