Produsenter

Volkswagen-konsernet med store mobilitetsambisjoner.

"We provide freedom to move"

- En viktig del av vår strategi er å ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte mobilitetsløsninger og bykonsepter. Her har vi fabrikken i ryggen, sier konsernsjef Petter Hellman.

Volkswagen Group er verdens største bilprodusent. Konsernet har satt en ny strategi «NEW AUTO – Mobility for generations to come», som skal ta virksomheten gjennom de store, globale enringerene innenfor bilindustrien, og som skal sikre at Volkswagen fortsetter å spille en substensiell rolle i industrien, og sikre transformasjonen til et software-orientert selskap.

Mobilitet, digitalisering og bærekraftige løsninger er industriens viktigste drivere fremover, i tillegg til bilsalget slik vi kjenner det i dag, sier Hellman.

Volkswagen-konsernet sier selv at dette er den største endringsprosessen i selskapets historie, med oppmerksomheten rettet mot å endre kjernevirksomheten og realisere potensialet i nye inntektsstrømmer. Volkswagen-konsernet har også etablert selskapet MOIA som skal utvikle mobilitetstjenester.

- At fabrikken er tidlig ute med å gå nye veier gjør at Møller Mobility Group er godt rustet til å møte endringene. I fremtiden må vi være en offensiv tjenesteleverandør også av smarte mobilitetsløsninger så vel som av fysiske produkter, sier Hellman.

- Vi har fått meldingen, og vi vil levere. Dette er ikke en vag erklæring, men en sterk selvforpliktelse som fra i dag blir målestokken for å måle vår ytelse.

Volkswagen Group treffer med sin e-offensiv

Gruppen produserte om lag 8,3 millioner biler i 2021 til tross for Covid-19-pandemien og halvleder-mangelen.

Volkswagen Group produserte 8,3 millioner biler til kunder over hele verden i 2021, en liten nedgang fra året før, noe som tillegges mangelen på halvledere.

Konsernet doblet leveransene av elektriske biler til 452.900 biler sammenlignet med 2020, og er markedsleder for elektriske biler i Europa og nummer to i USA. I Kina firedoblet Volkswagens elbilsalg seg til 92.700 biler. Elektriske biler står nå for 5,1 prosent av alle biler som konsernet leverer.

Les konsernets pressemelding her.

«Way to Zero»

Det er ingen tvil om at CO₂-utslipp forårsaket av mennesker må reduseres så raskt som mulig. Volkswagen Group har valgt å ta sitt ansvar og ønsker å bli en del av løsningen i stedet for en del av problemet. Derfor har konsernet forpliktet seg til målene i Paris-klimaavtalen om et klimanøytralt samfunn innen 2050.
Volkswagen investerer rundt 30 milliarder euro i elektrisk mobilitet på tvers av konsernet – ni milliarder av det alene i Volkswagen-merkets ID-familie.

ID.3 er den første elbilen i Volkswagens historie som ikke bare har en CO₂-nøytral produksjon, men som også er CO₂-nøytral ved utlevering. Når det gjelder selve produksjonen, har det blitt iverksatt tiltak for energieffektivisering og gått over til grønn strøm.
Alle elbilene i ID.-familien leveres med et sertifikat for CO2-nøytral produksjon og leveranse i henhold til TUV NORD-standard TN-CC 0203.
Toppsjef i Volkswagen Group, Herbert Diess, har uttalt at de skal bli best i verden på e-mobilitet.

Etablerer senter for fremtidsmobilitet

Volkswagen investerer også mer enn 20 millioner euro for å gjøre Volkswagens fabrikk i Dresden til et senter for fremtidens mobilitet. Samtidig har Volkswagen Sachsen og Dresden startet et nytt samarbeid rundt elektrisk mobilitet og digitalisering som skal gjøre Dresden til en foregangsby for bærekraftig og integrert urban mobilitet.

«Det at Volkswagen Group satser så enormt kraftig som de gjør på elektrifisering, digitalisering og mobilitet, gjør at vi også kan lede an innenfor disse områdene. Det er virkelig inspirerende å være på laget til verdens beste og mest ambisiøse bilprodusent», sier konsernsjef Petter Hellman.