Phone In Hand

Møller Mobility Services

Vi ser et stort potensial for verdiskapning innenfor nye mobilitetstjenester, finansering og nye bilholdstjenester. Derfor etablerte vi i 2021 et nytt forretningsområde; Møller Mobility Services.

ID4

Nye vekstområder både innenfor og utenfor dagens verdikjede.

Å skape lønnsom vekst i en bransje under endring står sentralt i strategien mot 2025. Gjennom strategiarbeidet har Møller Mobility Group prioritert flere nye vekstområder, både innenfor og utenfor dagens verdikjede.

En av hovedambisjonene i vekstagendaen er å lykkes med å etablere nye tjenestekategorier som bidrar til økt kundeverdi, lønnsomhet over tid – og ikke minst posisjonerer Møller Mobility Group for fremtiden. Vi ser et stort potensial for verdiskapning innenfor nye mobilitetstjenester, finansering og nye bilholdstjenester. Samtidig ser vi at noen av de tradisjonelle skillene mellom ulike mobilitetstjenester er i ferd med å viskes ut og at det ligger betydelige synergier i en helhetlig koordinering.

Møller Mobility Services har forretningsansvaret for konsernets tjenester innenfor nye mobilitets- og bilholdstjenester. I selskapets portefølje finner vi selskapene Hyre, Mitt Dekkhotell og Laserwash. Møller Mobility Services vil ha en offensiv vekst- og investeringsagenda som reflekterer konsernets ambisjoner i den nye 2025-strategien.

Bilde7

Skal konkurrere mot tradisjonelt bileierskap

Visjonen til HYRE er å lage en så bra tjeneste at den blir en reell konkurrent mot tradisjonelt bileierskap; da det blir billigere, enklere og mer fleksibelt for folk flest.

Dette vil gi en bedre utnyttelse av den norske bilparken, noe som resulterer i et bedre bymiljø med færre biler i gatene.

Hvis HYRE lykkes, kan de bli aktøren som distrupterer vår egen business. Vi tror bilen fortsatt vil spille en viktig rolle rundt hvordan vi mennesker forflytter oss i fremtiden, men at behovet for å eie den forsvinner når vi fjerner friksjonene i dagens bildelingstjenester.

Hyre og Møller Mobility Group skal tenke langsiktig. Vi tror at vi har klart å skape et miljø med det beste fra to verdener når vi kobler Møller Mobility Group sine merker og kunnskap sammen med et førsteklasses gründermiljø. I 2020 leverte Hyre for første gang positivt resultat, etter å ha mangedoblet omsetningen. I 2021 fortsatte veksten med en omsetningsøkning på 92 prosent, dobling av bilparken og mer enn dobling i antall brukere.

Historien

I 2017 lanserte Hyre første versjon av bildelingsplattformen sin i Oslo. Hyre gjør det mulig å få tilgang til bilen kun ved hjelp av en digital nøkkel på mobilen. Den lar deg låse opp, få start på bilen og betale for leieperioden helt uten å måtte møte noen for tidkrevende overlevering av en fysisk nøkkel.

I dag blir i tillegg bom, kilometer og drivstofforbruk regnet ut automatisk direkte i appen, og trukket fra kortet ditt etter endt leieperiode.

Målet til Hyre er at du aldri er mer enn 5 minutter unna nærmeste Hyre-bil.