Phone In Hand

Møller Mobility Services

Vi står midt i en bransjetransformasjon hvor det oppstår mange muligheter innenfor landbasert mobilitet. Møller Mobility Services har ansvar for å gripe disse mulighetene ved å utvikle nye multibrand-tjenester som skaper merverdi for kunden. Møller Mobility Services består i dag av 6 porteføljeselskaper innenfor nye mobilitetstjenester, finansiering og nye bilholdstjenester.