Phone In Hand

Mobilitet

Måten mennesker og varer beveger seg på er i forandring. Møller Mobility Group ønsker å være ledende i utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger og er representert i bildelingsselskapet Hyre og Urban Infrastructure Partner (UIP) - to ledende miljøer som begge vil være aktive i å forme fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger.